Dzisiaj jest: 18 Października 2021 roku    |    Imieniny: Juliana, Łukasza, Bogumiła

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

 

telefony epuap

 

Goleniów - serwis Gminy i Miasta Goleniów
Miesiąc
Miesiąc
Wykaz
Wykaz
Tydzień
Tydzień
Dzień
Dzień
Kategorie
Kategorie
Znajdź
Znajdź
get as iCal
get as iCal
Print
Print
Wykaz wydarzeń poniedziałek, 18 października 2021
 kwietnia 2021maja 2021czerwca 2021
poniedziałek, 10 maja 2021
XXXII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej (11:00)

Porządek obrad XXXII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
 2. Odczytanie porządku obrad sesji.
 3. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 r.
 4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2021-2028.
 5. Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji Gminy Goleniów w 2021 roku.
 6. Zamknięcie obrad sesji.sobota, 22 maja 2021
Regaty Otwarcia Sezonu O Złotą Kotwice Dyrektora OSIR (16:30)

regaty2021

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Goleniowie i Gmina Goleniów zapraszają na regaty otwarcia sezonu o Złotą Kotwice Dyrektora OSIR, które odbędą się 22 maja 2021 r. w Lubczynie. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie OSiR Goleniów.
niedziela, 23 maja 2021
Koncert JACKPOT (17:00)

jackpot

Goleniowski Dom Kultury otwiera swój ogród! 16 maja 2021 r. o 17:00 odbędzie się nastrojowy koncert zespołu Jackpot.

Zespół tworzy dwójka muzyków, pedagogów, finalistów 10. edycji programu "Must be the Music". W programie usłyszymy m.in. utwory: Hanny Banaszak, Ewy Bem, Agnieszki Osieckiej, Andrzeja Zauchy, Seweryna Krajewskiego, Kabaretu Starszych Panów, Marka Grechuty i Krystyny Prońko oraz utwory autorskie.

Bilety w cenie 15 zł będą dostępne od godz. 15:00 w Goleniowskim Domu Kultury. Ilość miejsc ograniczona.
środa, 26 maja 2021
XXXIII Sesja Rady Miejskiej (09:00)

Porządek obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji i zgłaszanie wniosków o jego ewentualne uzupełnienie lub zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia XXXI sesji Rady Miejskiej w Goleniowie odbytej w dniu 28 kwietnia 2021 r.
 4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Goleniów na lata 2018-2022 za 2020 r.
 5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2020.
 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/400/13 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu na koszt gminy i zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.
 7. Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Goleniowie przy ulicach Spacerowej i Inwalidzkiej, przeznaczonej na realizację urządzeń infrastruktury technicznej.
 8. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Wojska Polskiego w obrębie ewidencyjnym nr 1 i nr 6 miasta Goleniowa.
 9. Projekt uchwały w sprawie Regulaminu korzystania z parków, zieleńców, placów zabaw, boisk, siłowni zewnętrznych oraz wybiegów dla psów na terenie miasta Goleniów.
 10. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Goleniów do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego jako członka zwyczajnego.
 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Goleniów w Zgromadzeniu Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie Zastępcy Burmistrza Gminy Goleniów.
 12. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 r.
 13. Projekt uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2021-2028.
 14. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie inkasa podatków od osób fizycznych oraz opłaty targowej, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 15. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
 16. Projekt uchwały w sprawie łącznego rozpatrzenia petycji (petycja wielokrotna) w przedmiocie opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów w Gminie Goleniów.
 17. Projekt uchwały w sprawie łącznego rozpatrzenia petycji (petycja wielokrotna) w przedmiocie zwolnienia z płatności rat podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych przedsiębiorcom, których działalność została ograniczona z powodu C0VID-19.
 18. Projekt uchwały w sprawie przekazania postulatu do Prokuratury Rejonowej w Goleniowie.
 19. Projekt uchwały w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli, nieprzewidzianej w rocznym planie pracy, przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Goleniowie.
 20. Interpelacje radnych i zapytania.
 21. Wolne wnioski.
 22. Informacja o działalności między sesjami Burmistrza Gminy.
 23. Informacje o działalności Komisji Rady Miejskiej.
 24. Informacje Przewodniczącego Rady.
 25. Zamknięcie obrad sesji.niedziela, 30 maja 2021
Koncert Bajkowy (16:00)

Koncert bajkowy

Kolejny raz spotkamy się w Goleniowskim Domu Kultury, by wspólnie przeżyć koncert pełen muzyki z bajek i filmów animowanych! Czekają na Was piosenki z Pocahontas 2, Małej Syrenki 2, Toy Story 4, Pokemon, Mulan 2, Co w duszy gra, Krainy Lodu 2, Meridy Walecznej, Zaplątanych, Pięknej i Bestii... i nie tylko!

To koncert, na którym nie może zabraknąć ani dużych ani małych!

Bilety w cenie 10 zł można zakupić w sekretariacie Goleniowskiego Domu Kultury (ul. Słowackiego 1) od pon. do pt. w godz. 9.00 - 16.00 oraz przed koncertem.

Zgodnie z wytycznymi, liczba miejsc jest ograniczona.

Koncert przygotowało Stowarzyszenie Per Musicam, kierownictwo muzyczne – Joanna Kalinowska
Biblioteka Miejska   Centrum Aktywności Lokalnej   Czas wolny   Dni wolne  
Kino Goleniów   Koncerty   Konferencje, debaty, wykłady   Kultura  
O charakterze religinym   Ogólne   Sesja Rady Miejskiej   Sport  
Wystawy        
Znajdź w kalendarzu

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
 3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
 4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.