Dzisiaj jest: 22 Października 2021 roku    |    Imieniny: Halki, Filipa, Przybysława

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

 

telefony epuap

 

środa, 17 sierpnia 2011 08:00

Historyczna wizyta

13 i 14 sierpnia 2011 r. w Mölln na zjeździe byłych niemieckich mieszkańców Goleniowa przebywał burmistrz Robert Krupowicz.

Po raz pierwszy w historii, burmistrz polskiego Goleniowa skorzystał z zaproszenia i spotkał się z byłymi mieszkańcami Goleniowa w Mölln, w mieście, w którym spotykają się oni od 67 lat. W czasie wizyty gospodarze kilkukrotnie podkreślali znaczenie i doniosłość obecności przedstawiciela najwyższych władz naszego miasta.  Poza oficjalnymi wydarzeniami zaplanowanymi przez gospodarzy znalazł się również czas na indywidualne rozmowy z wieloma uczestnikami zjazdu, z radnymi i przedstawicielami władz Mölln, które są zainteresowane współpracą z naszym miastem. 30 września bieżącego roku w drodze do Maszewa (miasta partnerskiego Mölln), Goleniów odwiedzi burmistrz Jan Wiegels wraz z liczną delegacją władz samorządowych i społecznych.

Tradycyjnie niemieccy goleniowianie po zjeździe odwiedzają Polskę i Goleniów. W tym roku wizyta trwa niemal cały tydzień, z czego dwa dni w naszym mieście.

We wtorek, 16 sierpnia, do Goleniowa przyjechała 26 osobowa grupa uczestników zjazdu z Mölln. Goście spotkali się z burmistrzem R. Krupowiczem pod pomnikiem „Pamięci wszystkich, którzy na zawsze spoczęli w ziemi goleniowskiej” w parku przy ul. Szczecińskiej. Po oficjalnym powitaniu i złożeniu kwiatów pod pomnikiem realizują dalszą część zaplanowanego pobytu w naszym mieście i kraju.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.