Dzisiaj jest: 21 Września 2021 roku    |    Imieniny: Hipolit, Mateusz, Daria
odpady pasek

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

 

telefony epuap

 

poniedziałek, 05 października 2020 12:01

Informacja o planowanej neutralizacji bomby lotniczej

W imieniu Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie informujemy, że w dniach 12-16 października jest planowane przeprowadzenie operacji neutralizacji bomby lotniczej Tallboy, zalegającej na dnie, przy wejściu do Kanału Piastowskiego, w okolicy przeprawy promowej w Karsiborze.

W związku z zaplanowanymi działaniami wprowadzony zostanie w tych dniach, tj. 12-16.10.2020, zakaz ruchu statków w promieniu 3 000 m od miejsca neutralizacji obiektu niebezpiecznego, w godzinach 07:00 – 17:00. Ruch w miejscu neutralizacji będzie wznawiany w godzinach 17:00 - 07:00, wyłącznie dla statków, których zanurzenie nie będzie przekraczało 7 metrów, przy stanie wody 500. W związku z tym nie będzie także możliwy ruch statków, które mogą poruszać się tylko w porze dziennej.
W dniach przeprowadzania operacji Kapitan Portu Szczecin:
- wstrzyma ruch statków wychodzących w morze:
z portu Szczecin – w godzinach 02:00 – 15:00,
z portu Police oraz portów Zalewu - w godzinach 03:00 – 16:00.
W dniach przeprowadzania operacji Kapitan Portu Świnoujście:
- zamknie dla żeglugi akweny portu w promieniu 3000 m od miejsca neutralizacji obiektu niebezpiecznego, w Kanale Piastowskim, Kanale Mielińskim i Cieśninie Świnie w godzinach od 07:00 do 17:00,
- dla statków wchodzących z redy w kierunku Zalewu Szczecińskiego wstrzyma ruch od główek portu w godzinach od 06:30 do 17:00,
- dla statków wychodzących z Zalewu Szczecińskiego na Zatokę Pomorską wstrzyma ruch jednostek pływających od I Bramy Torowej w godzinach od 06:30 do 17:00,
- wyda zakaz przebywania, kotwiczenia i cumowania jednostek w promieniu 3000 m od miejsca neutralizacji obiektu niebezpiecznego, z wyłączeniem jednostek stacjonujących w basenie Mulnik w Karsiborze, w godzinach od 07:00 do 17:00,
- wyda zakaz wykonywania prac nurkowych na wszelkich akwenach portowych, w Kanale Piastowskim oraz, w promieniu do 3500 m - na Starej Świnie, przebywania w przestrzeni otwartej w promieniu 3000 m od miejsca neutralizacji obiektu niebezpiecznego w godzinach od 08:30 do 17:00,
- wyda zakaz kąpieli i przebywania w wodzie na wszystkich akwenach w promieniu 16,5 kilometra od wskazanego miejsca wykonania operacji w godzinach od 08:30 do 17:00.
W dniach przeprowadzania operacji Kapitan Portu Trzebież:
- wyda zakaz kąpieli i przebywania w wodzie na wszystkich akwenach w promieniu 16,5 kilometra od wskazanego miejsca wykonania operacji w godzinach od 08:30 do 17:00.
Czas zakończenia prac w poszczególnych dniach lub termin całkowitego zakończenia operacji może ulec zmianie
Szczegółowe warunki dotyczące ruchu statków dostępne będą także w bieżących komunikatach nawigacyjnych na stronie www Urzędu Morskiego w Szczecinie.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.