Dzisiaj jest: 21 Września 2021 roku    |    Imieniny: Hipolit, Mateusz, Daria
odpady pasek

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

 

telefony epuap

 

piątek, 13 listopada 2020 12:29

Setne urodziny pani Joanny Trochy

Dzisiaj pani Joanna Trocha obchodzi niecodzienny jubileusz: setną rocznicę urodzin. Z tej okazji Burmistrz Gminy Goleniów przesłał Jubilatce życzenia i prezent. Ze względu na zagrożenie epidemiczne zrezygnowano z bezpośredniego spotkania, przesyłkę dostarczy dziś posłaniec.

Pani Joanna Trocha urodziła się 13 listopada 1920 r. w Grudzielcu Nowym k. Ostrowa Wielkopolskiego w ówczesnym województwie poznańskim. Przed wojną zatrudniona była w drukarni w Katowicach. Ponieważ po wybuchu drugiej wojny światowej odmówiła nauki języka niemieckiego, została z drukarni zwolniona. Wróciła do rodzinnej miejscowości i tam w 1947 roku poślubiła Mieczysława Trochę. Mąż pani Joanny od 1945 roku zatrudniony był przy budowie infrastruktury kolejowej na naszym terenie. W obawie przed grasującymi w tamtych czasach bandami, razem z innymi pracownikami mieszkał w budynku vis a vis stacji kolejowej w Kliniskach.

Po ślubie Joanna i Mieczysław Trochowie osiedlili się na stałe w Kliniskach. Pan Mieczysław do śmierci w 1973 r. zatrudniony był na PKP, pani Joanna pracowała w przedszkolu przy Fabryce Kabli w Załomiu. Urodziło im się dwoje dzieci, Leszek i Urszula, którzy również związali się z fabryką w Załomiu.

Po śmierci męża pani Joanna przeszła na emeryturę. Doczekała się wnuka i dwójki prawnucząt.

Przez całe swoje życie ceniona była przez sąsiadów i przełożonych oraz współpracowników za wysoką kulturę osobistą, pogodę ducha oraz życzliwość dla dorosłych i dzieci. Dzisiaj, mimo sędziwego wieku, nadal nie traci pogody ducha, swoim optymizmem i uśmiechem obdarzając rodzinę.

Najserdeczniejsze życzenia zdrowia i długich lat życia składamy Pani Joannie w imieniu wszystkich mieszkańców Gminy Goleniów!

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.