Dzisiaj jest: 21 Września 2021 roku    |    Imieniny: Hipolit, Mateusz, Daria
odpady pasek

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

 

telefony epuap

 

czwartek, 26 listopada 2020 13:50

Rada Nadzorcza PGK w sprawie audytu

Na sesji Rady Miejskiej w dniu 25 listopada br. radny Łukasz Mituła spytał, jakie jest stanowisko Rady Nadzorczej spółki PGK Sp. z o.o. w sprawie audytu, o jaki wnioskuje Rada Miejska. Rada Nadzorcza wyraziła swoją opinię w piśmie, które wpłynęło do UGiM Goleniów dnia 24 listopada i zostało przekazane do Biura Rady Miejskiej.

Jak wynika z jego treści, działalność spółki jest regularnie kontrolowana tak przez Radę Nadzorczą, składającą się z osób mających odpowiednie przygotowanie, wykształcenie i doświadczenie, ale też przez zewnętrznych rewidentów i audytorów. Rada Nadzorcza nie widzi potrzeby przeprowadzania dodatkowego audytu, ale nie jest mu przeciwna pod warunkiem doprecyzowania przez Radę Miejską zakresu tych czynności oraz wyznaczenia realistycznego terminu wykonania audytu.
Na tej samej sesji radny Łukasz Mituła poinformował, że postanowił przeprowadzić kontrolę w PGK, korzystając z uprawnień przysługujących radnemu. Jak powiedział, przystąpi do niej niezwłocznie. Chęć udziału w tych pracach zadeklarowali też m.in. radni Wojciech Łebiński i Marcin Gręblicki.
W załączniku prezentujemy pdfstanowisko Rady Nadzorczej PGK wyrażone w piśmie z 24 listopada 2020 r.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.