Dzisiaj jest: 22 Września 2021 roku    |    Imieniny: Tomasz, Maurycy
odpady pasek

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

 

telefony epuap

 

piątek, 12 lutego 2021 09:34

Goleniow.net odmawia sprostowania nieprawdy

10 lutego 2021 r. na portalu goleniow.net p. Andrzej Bugajski opublikował notkę pt. „Państwo w Państwie ma co robić w Goleniowie”. Miała to być zapowiedź realizacji programu interwencyjnego telewizji Polsat na temat posesji przy ul. Kościuszki 3 w Goleniowie.
W treści notki Andrzej Bugajski podał nieprawdziwą informację, jakoby Burmistrz Gminy Goleniów odmówił wypowiedzi dziennikarzom Polsatu.

W rzeczywistości burmistrz uzgodnił rozmowę z dziennikarzami na czwartek 11 lutego br. Rozmowa się odbyła, na pytania dziennikarzy odpowiadali burmistrz Robert Krupowicz i zastępca burmistrza Henryk Zajko.

11 lutego rano inspektor ds. komunikacji społecznej w UGiM skontaktował się z Andrzejem Bugajskim pytając o źródło nieprawdziwej informacji. A. Bugajski odmówił wyjaśnienia sprawy. Zaproponował natomiast, żeby przesłać mu sprostowanie, które opublikuje.
Sprostowanie otrzymał drogą mailową pół godziny później. Oto jego treść:

 


 Goleniów, 11 lutego 2021
Andrzej Bugajski
goleniow.net

Z upoważnienia Burmistrza Gminy Goleniów żądam natychmiastowego sprostowania nieprawdziwej informacji podanej w notce pt. „Państwo w Państwie ma co robić w Goleniowie”, zamieszczonej na portalu goleniow.net dnia 10 lutego br.
Informacja o treści „Jak się dowiedzieliśmy, władze gminy z Burmistrzem Robertem Krupowiczem odmówili udziału w programie.” jest nieprawdą, a autor notki nie próbował w tej sprawie zasięgnąć informacji u źródła, czyli u Burmistrza Gminy Goleniów lub jego zastępców.
Prawdą jest natomiast, że burmistrz Robert Krupowicz wczoraj upoważnił do wypowiedzi przed kamerą Polsatu wiceburmistrza Henryka Zajko, który prowadzi m.in. sprawy związane z gospodarką mieszkaniową. Termin rozmowy z dziennikarzami Polsatu został ustalony na czwartek 11 lutego 2021 r. i jeśli ekipa dziennikarzy przyjedzie, to rozmowa się odbędzie. Burmistrz Gminy Goleniów nie zamierzał i nie zamierza uchylać się od odpowiedzi na pytania dotyczące posesji przy ul. Kościuszki 3.

Z up. Burmistrza
Cezary Martyniuk
inspektor ds. komunikacji społecznej


 

Wbrew obietnicy, Andrzej Bugajski nie zamieścił sprostowania, jak też nie usunął nieprawdziwej informacji z zarządzanego przez siebie portalu ani z FB. Wieczorem przysłał jedynie maila z informacją, że sprostowanie nie spełnia warunków Prawa prasowego, więc go nie opublikuje. Nie podał, jakiego typu ma zastrzeżenia.

Można więc uznać, że panu Bugajskiemu nie zależy na publikowaniu prawdziwych i sprawdzonych informacji, a wprowadzanie czytelników w błąd jest świadomym i celowym działaniem.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.