Dzisiaj jest: 28 Marca 2017 roku    |    Imieniny: Aniela, Sykstus, Joanna
Plany wyłożone

W dniach od 06.03.2017 r. do 03.04.2017 r. został wyłożony do wglądu publicznego pdfProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Park Przemysłowy Łozienica

 

Projekt planu

pdfProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Park Przemysłowy Łozienica

pdfUzasadnienie do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

pdfMapa

pdfTreść ogłoszenia o wyłożeniu planu

 

Oddziaływanie na środowisko

pdfPrognoza oddziaływania na środowisko przyrodnicze

pdfMapa

 

 

Dyskusja publiczna

31 marca 2017 r. o godz. 15:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie odbędzie się dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami.

 

Uwagi do projektu

Zgodnie z art. 18 ust. 3. Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1579): 

1) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Uwagi należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu, lub z zachowaniem zasad określonych powyżej na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do Burmistrza Gminy Goleniów, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Nieprzekraczalny termin składania uwag upływa 18 kwietnia 2017 r.

W dniach od 22.03.2017 r. do 20.04.2017 r. zostały wyłożone do wglądu publicznego dwa dokumety:

pdfProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren w obrębach ewidencyjnych Ciechno, Budno, Marszewo, Żółwia Błoć, Żdżary, Miękowo, Wierzchosław, Niewiadowo i Nr 9 miasta Goleniów (teren wzdłuż istniejącej linii energetycznej)

oraz

pdfProjekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego terenu w rejonie „Górki Radarowej"

pdfTreść ogłoszenia o wyłożeniu planu

 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren w obrębach ewidencyjnych Ciechno, Budno, Marszewo, Żółwia Błoć, Żdżary, Miękowo, Wierzchosław, Niewiadowo i Nr 9 miasta Goleniów (teren wzdłuż istniejącej linii energetycznej)

Projekt planu

pdfProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren w obrębach ewidencyjnych Ciechno, Budno, Marszewo, Żółwia Błoć, Żdżary, Miękowo, Wierzchosław, Niewiadowo i Nr 9 miasta Goleniów (teren wzdłuż istniejącej linii energetycznej)

pdfUzasadnienie do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

jpgZałącznik nr 1

jpgZałącznik nr 2

jpgZałącznik nr 3

jpgZałącznik nr 4

jpgZałącznik nr 5

jpgZałącznik nr 6

jpgZałącznik nr 7

jpgZałącznik nr 8

jpgZałącznik nr 9

 

Oddziaływanie na środowisko

pdfPrognoza oddziaływania na środowisko przyrodnicze

jpgZałącznik nr 1

 

 

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego terenu w rejonie „Górki Radarowej"

Projekt planu

pdfProjekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego terenu w rejonie „Górki Radarowej"

pdfUzasadnienie do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

jpgMapa

 

 

Oddziaływanie na środowisko

pdfPrognoza oddziaływania na środowisko przyrodnicze

jpgMapa

 

 

Dyskusja publiczna - dotyczy obu dokumentów

6 kwietnia 2017 r. o godz. 15:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie odbędzie się dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami.

 

Uwagi do projektów/zmian

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów (zmiany) czy prognozie oddziaływania na środowisko może wnieść uwagi do wyłożonych dokumentów.

Zgodnie z art. 18 ust. 3. Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1579): 

1) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Uwagi należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do Burmistrza Gminy Goleniów, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Nieprzekraczalny termin składania uwag upływa 4 maja 2017 r.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl