Dzisiaj jest: 22 Maja 2018 roku    |    Imieniny: Julia, Wiesława, Helena

Reorganizacja serwisu

Dane statystyczne

Z Goleniowa i do Goleniowa jest zewsząd blisko. Łatwo tu trafić za pomocą różnych środków transportu. Miasto oddalone jest o 34 km od centrum Szczecina i 65 km od Świnoujścia. Odległość do granicy z Niemcami i przejściami granicznymi w Kołbaskowie, Lubieszynie i Rosówku wynosi 50 km. Zachodnie granice gminy oparte są o brzegi Jeziora Dąbie i na krótkim odcinku o Odrę. Przez gminę i miasto Goleniów przepływa rzeka Ina. Prawie 50 % obszaru zajmują lasy pięknej Puszczy Goleniowskiej.

Gmina Goleniów leży w północno-zachodniej części województwa zachodniopomorskiego. Pod względem wielkości powierzchni zajmuje 5 miejsce wśród wszystkich 114 gmin województwa, pod względem liczby ludności - ósme. Powierzchnia gminy zajmuje obszar 444 km2, a liczba mieszkańców wynosi 32 tys. Spośród nich 23 tys. zamieszkuje miasto Goleniów, rozpostarte na powierzchni 12,5 km2. Reszta obywateli gminy zamieszkuje 32 sołectwa, z których największe to Mosty, Kliniska Wielkie, Miękowo i Lubczyna.

Droga krajowa Nr 3 łączy Goleniów ze Szczecinem i dalej z oddalonym o 200 kilometrów Berlinem oraz ze Świnoujściem i przeprawami promowymi do krajów skandynawskich.

Droga krajowa Nr 6 biegnie wzdłuż wybrzeża Bałtyckiego do Gdańska i dalej do krajów bałtyckich.

Sieć dróg wojewódzkich łączy Goleniów ze wszystkimi większymi ośrodkami miejskimi w województwie i kraju.

Linia kolejowa Szczecin - Świnoujście gwarantuje połączenia ze wszystkimi miastami w kraju.

Międzynarodowy Port Lotniczy Szczecin - Goleniów im. NSZZ "Solidarność" leży w odległości 5 km od miasta, około 40 km od Szczecina i 500 km od Warszawy. Inwestycje ostatnich kilku lat uczyniły Port jednym z najnowocześniejszych w kraju, umożliwiając w ten sposób przyjmowanie największych samolotów świata przy zachowaniu wszystkich wymaganych standardów bezpieczeństwa.

Istotne informacje demograficzne (2011 r.)

Powierzchnia: 443 km2

Stan ludności:

    Ogółem - 34.136
    Kobiety -
    Mężczyźni -

Ludność w wieku produkcyjnym:

    Ogółem -
    Kobiety -
    Mężczyźni -

Zmiany demograficzne w Gminie Goleniów na przestrzeni lat

Budżet miasta na rok 2012 r.
Planowane dochody (w zł)
Planowane wydatki (w zł)

 

Podmioty gospodarcze
Nowo zarejestrowane w rejestrze REGON podmioty gospodarki narodowej
2010 r.
podmioty gospodarki narodowej ogółem
sektor prywatny - ogółem

 

Podmioty gospodarki narodowej wg rejestru REGON
Podmioty gospodarki narodowej wg klas wielkości
2009 r. 2010 r.
ogółem jedn. gosp.
Jednostki wpisane wg sekcji i działów PKD 2007 oraz sektorów własnościowych
ogółem jedn. gosp.
sektor publiczny
sektor prywatny

 

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl