Dzisiaj jest: 20 Maja 2024 roku    |    Imieniny: Aleksander, Bernardyn, Bazyli

Reorganizacja serwisu

Dane statystyczne

Z Goleniowa i do Goleniowa jest zewsząd blisko. Łatwo tu trafić za pomocą różnych środków transportu. Miasto oddalone jest o 34 km od centrum Szczecina i 65 km od Świnoujścia. Odległość do granicy z Niemcami i przejściami granicznymi w Kołbaskowie, Lubieszynie i Rosówku wynosi 50 km. Zachodnie granice gminy oparte są o brzegi Jeziora Dąbie i na krótkim odcinku o Odrę. Przez gminę i miasto Goleniów przepływa rzeka Ina. Prawie 50 % obszaru zajmują lasy pięknej Puszczy Goleniowskiej.

Gmina Goleniów leży w północno-zachodniej części województwa zachodniopomorskiego. Pod względem wielkości powierzchni zajmuje 5 miejsce wśród wszystkich 114 gmin województwa, pod względem liczby ludności - ósme. Powierzchnia gminy zajmuje obszar 444 km2, a liczba mieszkańców wynosi 32 tys. Spośród nich 23 tys. zamieszkuje miasto Goleniów, rozpostarte na powierzchni 12,5 km2. Reszta obywateli gminy zamieszkuje 32 sołectwa, z których największe to Mosty, Kliniska Wielkie, Miękowo i Lubczyna.

Droga krajowa Nr 3 łączy Goleniów ze Szczecinem i dalej z oddalonym o 200 kilometrów Berlinem oraz ze Świnoujściem i przeprawami promowymi do krajów skandynawskich.

Droga krajowa Nr 6 biegnie wzdłuż wybrzeża Bałtyckiego do Gdańska i dalej do krajów bałtyckich.

Sieć dróg wojewódzkich łączy Goleniów ze wszystkimi większymi ośrodkami miejskimi w województwie i kraju.

Linia kolejowa Szczecin - Świnoujście gwarantuje połączenia ze wszystkimi miastami w kraju.

Międzynarodowy Port Lotniczy Szczecin - Goleniów im. NSZZ "Solidarność" leży w odległości 5 km od miasta, około 40 km od Szczecina i 500 km od Warszawy. Inwestycje ostatnich kilku lat uczyniły Port jednym z najnowocześniejszych w kraju, umożliwiając w ten sposób przyjmowanie największych samolotów świata przy zachowaniu wszystkich wymaganych standardów bezpieczeństwa.

Istotne informacje demograficzne (2011 r.)

Powierzchnia: 443 km2

Stan ludności:

    Ogółem - 34.136
    Kobiety -
    Mężczyźni -

Ludność w wieku produkcyjnym:

    Ogółem -
    Kobiety -
    Mężczyźni -

Zmiany demograficzne w Gminie Goleniów na przestrzeni lat

Budżet miasta na rok 2012 r.
Planowane dochody (w zł)
Planowane wydatki (w zł)

 

Podmioty gospodarcze
Nowo zarejestrowane w rejestrze REGON podmioty gospodarki narodowej
2010 r.
podmioty gospodarki narodowej ogółem
sektor prywatny - ogółem

 

Podmioty gospodarki narodowej wg rejestru REGON
Podmioty gospodarki narodowej wg klas wielkości
2009 r. 2010 r.
ogółem jedn. gosp.
Jednostki wpisane wg sekcji i działów PKD 2007 oraz sektorów własnościowych
ogółem jedn. gosp.
sektor publiczny
sektor prywatny

 

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.