Dzisiaj jest: 20 Kwietnia 2024 roku    |    Imieniny: Agnieszka, Teodor, Czesław
Nieruchomości

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony na zbycie nieruchomości stanowiacej włąsność Gminy Goleniów na dzień 26 kwiecień 2024 r.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Goleniów na dzień 20 maja 2024 r.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza przetarg publiczny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Goleniów na dzień 23 listopada 2023 r.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Goleniów na dzień 07 listopada 2023 r.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza pierwszy i drugi przetarg publiczny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Goleniów na dzień 24 października 2023 r.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Goleniów na dzień 09 listopada 2023 r.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Goleniów na dzień 06 lipca 2023 r.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiacych własność Gminy Goleniów na dzień 15 czerwca 2023 r.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Goleniów na dzień 24 kwietnia 2023 r.

Burmistrz Gminy Goleniów odwołuje pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiacej własność Gminy Goleniów ogłoszony na dzień 12 kwietnia 2023 r.

ODWOŁANYBurmistrz Gminy Goleniów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Goleniów na dzień 12 kwietnia 2023 r.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Goleniów na dzień 25 kwietnia 2023 r.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Goleniów na dzień 6 marca 2023 r.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza pierwszy przetarg ograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własnośćGminy Goleniów na dzień15 marca 2023 r.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiących własość Gminy Goleniów na dzień 10 marca 2023 r.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gminnych na dzień 28 grudnia 2022 r.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Goleniów na dzień 23 listopada 2022 r.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własnośc Gminy Goleniów na dzień 08 listopada 2022 r.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Goleniów na dzień 29 listopada 2022r.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza przetarg ograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Goleniów na dzień 26 kwietnia 2022 r.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Goleniów na dzień 21 kwietnia 2022 r.

Burmistrz Gminy Goleniów odwołuje w całości przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Goleniów ogłoszony na dzień 18 marca 2022r.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Goleniów na dzień 18 marca 2022 r.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na zbycie ograniczonego prawa do udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Goleniów na dzień 06 października 2021r.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Goleniów na dzień 28 września 2021r.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Goleniów na dzień 31 sierpnia 2021 r.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Goleniów na dzień 18 sierpnia 2021 r.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Goleniów na dzień 10 września 2021 r.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Goleniów na dzień 12 sierpnia 2021 r.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Goleniów na dzień 15 lipca 2021 r.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Goleniów na dzień 13 lipca 2021 r.

Burmistrz Gminy Goleniów odwołuje w części pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Goleniów ogłoszony na dzień 11 czerwca 2021 r.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Goleniów na dzień 11 czerwca 2021 r.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Goleniów na dzień 31 maja 2021 r.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza przetarg ustny ograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Goleniów na dzień 24 listopada 2020r.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Goleniów na dzień 23 października 2020r.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Goleniów na dzień 21 sierpnia 2020r

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Goleniów na dzień 30 czerwca 2020r.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na zbycie nieruchomości stanowiacej własność Gminy Goleniów na dzień 08 czerwca 2020r.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Goleniów na dzień 21 maja 2020r.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Goleniów na dzień 10 marca 2020r.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Goleniów na dzień 18 luty 2020r.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiących własnośc Gminy Goleniów na dzień 23 marca 2020r.

Burmistrz Gminy Goleniów odwołuje w całości pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Goleniów ogłoszony na dzień 12 lutego 2020r.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza przetarg ustny ograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Goleniów na dzień 25 marca 2021r.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.