Dzisiaj jest: 20 Kwietnia 2024 roku    |    Imieniny: Agnieszka, Teodor, Czesław

Reorganizacja serwisu

Przydatne linki

Najlepsze źródło informacji dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Zapraszamy przedsiębiorców i osoby zamierzające rozpocząć własną działalność gospodarczą do korzystania z usług Punktów Konsultacyjnych, w których można bezpłatnie uzyskać informacje na temat:

 • podejmowania, wykonywania i rezygnacji z prowadzenia działalności gospodarczej
 • możliwości i zasad udzielania dotacji na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej
 • zarządzania, marketingu, prawa i finansów

Osobom zainteresowanym uzyskaniem wsparcia Konsultanci:

 • pomogą wybrać właściwy program jako źródło finansowania planowanego przedsięwzięcia
 • udzielą wskazówek na temat wypełniania wniosków o udzielenie dotacji
 • wyjaśnią jakie kryteria formalne i administracyjne należy spełnić ubiegając się o wsparcie

Regionalny Punkt Konsultacyjny

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A

70-223 Szczecin, ul Stoisława
tel. 091 432 93 15, 091 432 93 19
www.zarr.com.pl

Lokalne Punkty Konsultacyjne

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu

71-210 Szczecin, ul Żołnierska 53
tel. 091 814 96 56, 091 814 94 67
www.spsb.szczecin.pl

Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości

Punkt Konsultacyjny w Goleniowie
W Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców
72-100 Goleniów, ul. Konstytucji 3 Maja 19
tel. 091 418 25 53
www.irszczecin.pl

Zrzeszenie Kupców i Przedsiębiorców

75-511 Koszalin ul. Piłsudskiego 6
Tel. 094 342 27 70
www.zkip.pl

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców

74-100 Gryfino ul. Szczecińska 19
Tel. 091 416 25 17
www.cechgryfino.info

Najlepsze źródło informacji dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
 3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
 4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.