Dzisiaj jest: 17 Kwietnia 2024 roku    |    Imieniny: Klara, Robert, Rudolf

Kultura

Najważniejszym ośrodkiem upowszechniającym najprzeróżniejsze formy działalności artystycznej, jest w naszym mieście Goleniowski Dom Kultury. Z jego bazy lokalowej i opiekuńczych skrzydeł korzysta wiele grup muzycznych i tanecznych, koła zainteresowań, klub seniora i centrum wolontariatu. Ponadto GDK prowadzi Centrum Informacji Turystycznej. Nikt już chyba nie potrafi sobie wyobrazić miejskiego krajobrazu bez występów chóru dziecięcego Brzdąc, zespołów wokalnych, znanego w całym kraju Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Goleniowskiej "Ina", Kapeli Goleniowskiej czy znanej z żywiołowych występów Orkiestry Dętej Wood & Brass Band. Kapitalne znaczenie do rozwoju osobowości i zainteresowań dzieci i młodzieży mają działające przy GDK Akademia Przedszkolaka, pracownia ekologiczna, pracownia wokalna. Bogate, wesołe życie towarzyskie pomimo podeszłego wieku prowadzą zawsze młodzi duchem członkowie Klubu Seniora "Relaks". Nie można też zapomnieć o mających w pomieszczeniach GDK swoje sale prób kilkunastu grupach rockowych.

Rokrocznie za sprawą Goleniowskiego Domu Kultury odbywa się w naszym mieście około pięćdziesięciu imprez kulturalnych. Do najważniejszych należą Międzynarodowy Festiwal Dziecięcej Twórczości Plastycznej pod patronatem Polskiego Komitetu Do Spraw UNESCO, na który spływają prace z całego świata, Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne "Nad Iną", Międzynarodowy Konkurs Modeli Kartonowych i Klasy "C", Międzynarodowy Plener Malarsko-Rzeźbiarski. Goleniowski Dom Kultury organizuje również wiele festynów m.in. odbywających się w maju, czerwcu i wrześniu. W 2005 r. Goleniowski Dom Kultury został wybrany przez Stowarzyszenie "STER" najlepszą placówką kultury w kategorii miejsko-gminnej w Polsce, otrzymał też Certyfikat Jakości Centrum Aktywności Lokalnej.

Nie samymi działaniami GDK jednak Goleniów żyje. W ostatnich latach mocno swoją obecność zaznaczył w naszym mieście założony przez Gretę Kurylak chór Collegium Vocale, który występował już w kościele pw. św. Katarzyny, oraz szkolne zespoły dziecięce. Do najpopularniejszych należą Marudy ze Szkoły Podstawowej nr 2 i zespól wokalny Cantus z Gimnazjum nr 2. Największym osiągnięciem może pochwalić się wspomniana już Natalia Pastewska, która w 2004 roku zdobyłą grand prix Międzynarodowych Spotkań Wokalistów Jazzowych w Zamościu.

Nie ma tygodnia bez mniejszego lub większego wydarzenia kulturalnego, w naszym mieście po prostu nie można się nudzić!

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.