Dzisiaj jest: 11 Grudnia 2023 roku    |    Imieniny: Waldemar, Damazy
Wyświetlenie artykułów z etykietą: solectwa
wtorek, 05 grudnia 2023 13:19

Konkursy na realizację zadań publicznych

Burmistrz Gminy Goleniów zaprasza Organizacje Pozarządowe do składania wniosków w konkursach na realizację zadań publicznych.

Dział: Miasto i Gmina

Burmistrz Gminy Goleniów serdecznie zaprasza mieszkańców Gminy Goleniów do zgłaszania kandydatur do Nagrody BARNIM, przyznawanej osobom fizycznym i prawnym w celu wyróżnienia ich zasług, wybitnych osiągnięć i aktywności społecznej, kulturalnej, naukowej, sportowej.

Dział: Miasto i Gmina

Burmistrz Gminy Goleniów zaprasza do wypełniania i składania ankiet mających na celu zebranie informacji o liczbie mieszkańców zainteresowanych programem „Ciepłe Mieszkanie".

Dział: Miasto i Gmina

Masz przydomowy kompostownik? Włącz się do ekologicznej misji i pomóż nam działać na rzecz naszej gminy! Będą nagrody!

Gmina Goleniów została zaproszona do udziału w innowacyjnym badaniu, które może naprawdę odmienić nasze podejście do gospodarowania odpadami.

Dział: Miasto i Gmina

Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki przygotowuje dokument pn. „Raport na temat podaży turystyki wiejskiej po pandemii COVID-19”. Zachęcamy do udziału w ankiecie.

Dział: Miasto i Gmina
poniedziałek, 06 listopada 2023 11:09

Konkurs "Zachodniopomorski Lider NGO"

Do 13 listopada organizacje pozarządowe mogą przystąpić do szóstej edycji Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego - Zachodniopomorski Lider NGO.

Dział: Miasto i Gmina

1 listopada od godz. 6:00 do 22:00 wprowadzona zostanie tymczasowa zmiana organizacji ruchu w okolicach cmentarza. Wzorem ubiegłych lat, w najbliższy weekend oraz w Dzień Wszystkich Świętych uruchomiona zostanie linia bezpłatnej komunikacji miejskiej, kursująca na trasie dworzec PKS - ul. Przestrzenna (cmentarz).

Dział: Miasto i Gmina

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że ogłoszony został IV Ogólnopolski Konkurs Testowy z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym "Bezpieczny Rolnik, Bezpieczna Wieś" dla osób pełnoletnich, podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Dział: Miasto i Gmina

Wszelkie informacje na temat wynajmu mieszkań w nowopowstałych budynkach na osiedlu Helenów znajdziecie Państwo na stronie internetowej spółki Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego: tbs.goleniow.pl.

Dział: Miasto i Gmina
poniedziałek, 25 września 2023 12:35

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych

Komisarz Wyborczy w Szczecinie powołał obwodowe komisje wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Dział: Miasto i Gmina
Strona 1 z 39

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.