Dzisiaj jest: 21 Marca 2023 roku    |    Imieniny: Lubomir, Benedykt, Mikołaj
Wyświetlenie artykułów z etykietą: solectwa

24 marca o godzinie 12:00 w Centrum Aktywności Lokalnej odbędzie się spotkanie dla mieszkańców w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze.

Dział: Miasto i Gmina

Masz pomysł na to, jak zaktywizować lokalną społeczność? Szukasz środków finansowych na realizację inicjatyw Twojej organizacji? A może wraz ze znajomymi chcecie zorganizować akcję, do której zaprosicie mieszkańców swojej miejscowości? Mikrodotacje NOWEFIO są właśnie dla Was!

Dział: Miasto i Gmina
poniedziałek, 20 lutego 2023 14:12

Zaproszenie na warsztaty diagnostyczne

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza na warsztaty poświęcone uwarunkowaniom funkcjonowania obszarów wiejskich i rolnictwa, które odbęda się 1 marca 2023 r. o godzinie 10:00 w Zachodniopomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach.

Dział: Miasto i Gmina

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zaprasza na szkolenie dla przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, w tym fundacji i stowarzyszeń pn. "Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami - nowy obowiązek spoczywający na organizacjach pozarządowych".

Dział: Miasto i Gmina

Już dostępny! Rozkład jazdy bezpłatnej komunikacji miejskiej w Twoim telefonie dzięki aplikacji mobilnej KiedyPrzyjedzie. Zainstaluj na telefonie lub korzystaj w przeglądarce internetowej.

Dział: Miasto i Gmina
poniedziałek, 13 lutego 2023 11:33

Konkurs "Granty sołeckie 2023"

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza do udziału w konkursie „Granty sołeckie 2023” Konkurs jest skierowany do wszystkich gmin reprezentujących sołectwa z terenu Województwa Zachodniopomorskiego.

Dział: Miasto i Gmina

2 mln 200 tys. zł. przeznaczy Gmina Goleniów na utwardzenie dróg płytami betonowymi w roku 2023.

Dział: Miasto i Gmina

Zgodnie art. 4 ust.7 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie informuje, że podmiotami, które realizują sprzedaż paliwa stałego na rzecz osób fizycznych w gospodarstwach domowych na terenie gminy Goleniów w okresie od 01 stycznia 2023 r. są:

Dział: Miasto i Gmina

Dzisiaj, 31 stycznia 2023 r. podpisane zostało porozumienie pomiędzy gminami Goleniów i Miasto Szczecin dotyczące kolejnych kursów relacji: Osiedle Kasztanowe - węzeł przesiadkowy Załom Leśna.

Dział: Miasto i Gmina

Decyzje podatkowe dostarczą goleniowianom do domów osobiście pracownicy Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie.

Akcja roznoszenia decyzji rozpocznie się 27 stycznia | najbliższy piątek | i potrwa do końca lutego 2023 roku.

Dział: Miasto i Gmina
Strona 1 z 35

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.