Dzisiaj jest: 20 Maja 2024 roku    |    Imieniny: Aleksander, Bernardyn, Bazyli
Wydziały Urzędu

Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów

Sekretariat

Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie informuje, że rozmowy telefoniczne są nagrywane. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na nagrywanie rozmowy, prosimy o zakończenie połączenia.

tel. 91 46 98 200, 91 46 98 222
fax 91 46 98 298
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

www.goleniow.pl

Biuro Obsługi Interesanta

Bezpłatna infolinia: 800 69 69 01

Tel. 91 46 98 254
Tel. 91 46 98 268

Burmistrz Gminy - pok. 202

Zastępcy Burmistrza - pok. 202

Kliknij na "Czytaj całość", aby zobaczyć szczegółowe dane kontaktowe.

Przewodniczący Rady Miejskiej - pok. 119

Obsługa Biura Rady - pok. 120

Kliknij na "Czytaj całość", aby zobaczyć szczegółowe dane kontaktowe.

Dyrektor - pok. 015

Organizacje pozarządowe - pok. 110

Ewidencja Ludności – pok. 106

Dowody Osobiste – pok. 105

Ewidencja Działalności Gospodarczej - pok. 110

Sekretariat –  pok. 202

Biuro Obsługi Interesanta - pok. 104

Sprawy wojskowe, odpracowywanie kary, sprawy odszkodowań - pok. 209

Kierowca, sprawy gospodarcze - pok. 104

Jednostki pomocnicze, Sołtysi - pok. 110, 209

Mieszkania komunalne - pok. 104

Turystyka - pok. 209

Promocja - pok. 209

Ośrodek Dokumentacji Dziejów Ziemi Goleniowskiej "Żółty Domek"

Kliknij na "Czytaj całość", aby zobaczyć szczegółowe dane kontaktowe.

Dyrektor - pok. 304

Sprawy oświatowe i kultura fizyczna - pok. 302, 303

Kultura - pok. 303

Kliknij na "Czytaj całość", aby zobaczyć szczegółowe dane kontaktowe.

Główna Księgowa - pok. 207

Księgowość Urzędu - wydatki - pok. 216

Księgowość inwestycje, środki UE - pok. 216

Wynagrodzenia - pok. 216

Środki trwałe, VAT - pok. 216

Kasa - pok. 102

Dochody, faktury - pok. 118

Księgowość Urzędu - dochody - pok. 118

Kliknij na "Czytaj całość", aby zobaczyć szczegółowe dane kontaktowe.

Kierownik Referatu Podatków i Opłat - pok. 115

Podatek rolny-wymiar - pok. 115

Odpady komunalne - pok. 114

Podatek od śr. transp, opłata skarb. opłata od posiadania psa - pok. 114

Podatek rolny-księgowość - pok. 115

Podatek rolny-wymiar - pok. 115

Podatek od nieruchomości-wymiar - pok. 116

Podatek od nieruchomości-księgowość - pok. 116

Windykacja - pok. 103, 118

Kliknij na "Czytaj całość", aby zobaczyć szczegółowe dane kontaktowe.

Dyrektor Wydziału - pok. 213

Gospodarka Komunalna - pok. 211

Inwestycje i remonty - pok. 211

Zamówienia publiczne - 211, 212

Inwestycje i remonty - pok. 214

Drogownictwo i zajęcie pasa drogowego - pok. 215

Kliknij na "Czytaj całość", aby zobaczyć szczegółowe dane kontaktowe.

Dyrektor - pok. 014

Zastępca dyrektora - pok. 206

Użytkowanie wieczyste, Ewidencja nieruchomości komunalnych - pok. 004

Publiczny transport zbiorowy - pok. 004

Podziały geodezyjne - pok. 005

Dzierżawy - pok. 005

Numery porządkowe nieruchomości i sprzedaż nieruchomości - pok. 010

Przekształcenia użytkowania wieczystego na własność, Opłaty adiacenckie - pok. 012

Warunki Zabudowy - pok. 206

Plan zagospodarowania przestrzennego - pok. 206

Kliknij na "Czytaj całość", aby zobaczyć szczegółowe dane kontaktowe.

Kierownik biura - pok. 203

Ochrona środowiska - decyzje środowiskowe - pok. 203

Gospodarka odpadami - pok. 111

Gospodarka wodno-ściekowa - pok. 203

Kliknij na "Czytaj całość", aby zobaczyć szczegółowe dane kontaktowe.

Biuro Kadr i Szkoleń - pok. 002 (niski parter)

Kliknij na "Czytaj całość", aby zobaczyć szczegółowe dane kontaktowe.

Biuro Obsługi Informatycznej - pok. 016 (niski parter)

Kliknij na "Czytaj całość", aby zobaczyć szczegółowe dane kontaktowe.

Kierownik biura - pok. 112

Kliknij na "Czytaj całość", aby zobaczyć szczegółowe dane kontaktowe.

Kierownik USC - pok. 017

Zastępcy Kierownika USC - pok. 019

Kliknij na "Czytaj całość", aby zobaczyć szczegółowe dane kontaktowe.

Siedziba: pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, Dworzec PKP

Telefon alarmowy: 986

Dyspozytor

Kliknij na "Czytaj całość", aby zobaczyć szczegółowe dane kontaktowe.

Sekretarz - pok. 208

Skarbnik - pok. 210

Inspektor ds. mediów - pok. 016

Koordynator ds. dostępności - pok. 015

Radca prawny - pok. 011

Audytor AW - pok. 114

Inspektor Ochrony Danych - pok. 003

Administrator Systemów Informatycznych - pok. 001

Archiwum zakładowe - pok. 011a

Zarządzanie kryzysowe, OC, BHP - pok. 301

Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych - pok. 301

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - ul. Pocztowa 13
Główny specjalista ds. profilaktyki i uzależnień

Kliknij na "Czytaj całość", aby zobaczyć szczegółowe dane kontaktowe.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.