Dzisiaj jest: 11 Grudnia 2023 roku    |    Imieniny: Waldemar, Damazy
Podstawowe dane

Rok 2016:

W 2016 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Goleniowie wydano łącznie 5861 odpisów aktów urodzeń, małżeństw i zgonów oraz zarejestrowano:

 1. 359 urodzeń, z czego 58 są to urodzenia, jakie nastąpiły poza granicami naszego kraju i zostały wpisane przez urząd do polskich rejestrów aktów stanu cywilnego. Spośród wszystkich zarejestrowanych urodzeń:
  • 182 stanowili chłopcy, a 177 dziewczynki.
  • Największą popularnością wśród imion cieszyły się:
   • dla chłopców : Antoni, Mikołaj, Igor, Bartosz, Jakub, Filip, Marcel, Aleksander.
   • dla dziewczynek: Zofia, Hanna, Lena, Pola, Maja, Julia, Oliwia, Zuzanna.
 2. 2. 266 małżeństwa, z czego:
  • 141 to małżeństwa konkordatowe,
  • 110 to małżeństwa cywilne,
  • 15 to małżeństwa zawarte za granicą naszego kraju i zarejestrowane przez urząd w polskich rejestrach aktów stanu cywilnego.
 3. 415 zgonów, z czego 3 to zgony, jakie nastąpiły za granicą naszego kraju i zostały zarejestrowane przez urząd w polskich rejestrach aktów stanu cywilnego.

W związku z trwającym procesem systematycznego tworzenia ogólnopolskiej bazy aktow stanu cywilnego w 2016 roku urząd zmigrował również 4073 akty, które stały się dostępne dla wszystkich urzędów stanu cywilnego w kraju.

 

Rok 2014:

pdfGmina - statystyka stałych mieszkańców zameldowanych w gminie wg miejscowości

pdfGmina - statystyka stałych mieszkańców wg wieku i płci

pdfGmina - statystyka czasowych mieszkańców zameldowanych w gminie wg miejscowości

pdfGmina - statystyka stałych mieszkańców wg miejscowości i płci

pdfMiasto - statystyka stałych mieszkańców wg wieku i płci

pdfMiasto - statystyka stałych mieszkańców zameldowanych w miejscowości wg ulic

pdfMiasto - statystyka czasowych mieszkańców zameldowanych w miejscowości wg ulic

pdfMiasto - statystyka stałych mieszkańców wg płci - ulicami

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
 3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
 4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.