Dzisiaj jest: 20 Maja 2024 roku    |    Imieniny: Aleksander, Bernardyn, Bazyli
Szkoły i placówki samorządowe

Przedszkole Publiczne Nr 2  im. Wandy Chotomskiej w Goleniowie
ul. Akacjowa 19, 72-100 Goleniów
Dyrektor: Anita Kijowska
tel. 91 418 26 31, dyr./fax 91 466 66 72, księgowość 91 831 46 74

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
www.pp2.goleniow.pl

 

Przedszkole Publiczne Nr 4 „Niezapominajka” w Goleniowie
ul. Króla Władysława Jagiełły 12, 72-100 Goleniów
Dyrektor: Danuta Wasiak
tel. 91 418 33 49, dyr. 91 466 66 77, księgowość 91 466 66 75
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
www.pp4.goleniow.edu.pl

Szkoła Podstawowa nr 1
im. Noblistów Polskich w Goleniowie
ul. Jana Kilińskiego 11, 72-100 Goleniów

Dyrektor: Joanna Stanuch-Piotrowicz
tel. 91 418 21 26

e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
www.sp1.goleniow.pl 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 2
im. Henryka Sienkiewicza w Goleniowie
ul. Szarych Szeregów 14, 72-100 Goleniów

Dyrektor: Krystyna Bielecka-Zagórna
tel. 91 418 21 37, księgowość 91 418 24 95

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
www.sp2.goleniow.pl

 

 

Szkoła Podstawowa nr 3
im. Jana Brzechwy w Goleniowie
ul. Jodłowa 33, 72-100 Goleniów

Dyrektor: Jeannette Słaby
tel./fax 91 418 24 25, księgowość 91 418 26 16

e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
www.sp3goleniow.pl

 

Szkoła Podstawowa nr 4
im. Bolesława Chrobrego w Goleniowie
ul. Szczecińska 36, 72-100 Goleniów

Dyrektor: Beata Majdak
tel. 91 418 35 60, fax 91 418 21 15, księgowość 91 418 35 89

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  
www.sp4.goleniow.pl

 

 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 5
im. ks. Jana Twardowskiego w Goleniowie
ul. C.K.Norwida 1, 72-100 Goleniów

Dyrektor: Mariusz Zalewski
tel./fax 91 418 27 53, dyr. 91 407 18 30

e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  
www.sp5.goleniow.edu.pl

 

 

Szkoła Podstawowa 
im. prof. Wiesława Grochowskiego w Kliniskach Wielkich
ul. Piastowska 11, 72-123 Kliniska Wielkie

Dyrektor: Karolina Balcerzak
tel./fax 91 418 14 06

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  
www.kliniska.edu.pl 

 

 

Szkoła Podstawowa 
im. Joanny Kulmowej w Komarowie
Komarowo 8, 72-105 Lubczyna

Dyrektor: Anna Wachowska
tel. 91 419 18 20 

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
www.spkomarowo.goleniow.pl

 

 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Krępsku
ul. Szkolna 2, 72-100 Goleniów

Dyrektor: Małgorzata Osuchowska
tel./fax 91 418 95 27

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  
www.spkrepsko.goleniow.pl

 

 

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lubczynie
ul. Lipowa 14, 72-105 Lubczyna

Dyrektor: Beata Prusik
tel. 91 419 16 28

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  
www.lubczyna.pl

 

 

Zespół Szkół Publicznych w Białuniu
Przedszkole Publiczne
Szkoła Podstawowa
ul. Sielankowa 4, Białuń, 72-100 Goleniów

Dyrektor: Przemysław Januszko
tel./fax 91 418 99 25, księgowość 91 419 54 69

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.   
www.bialun.szkola.pl

 

 

Zespół Szkół Publicznych im. Lotników Polskich w Mostach
Przedszkole Publiczne
Szkoła Podstawowa
72-132 Mosty 4 (SP)
72-132 Mosty 49 b (PP) tel. 91 418 12 72

Dyrektor: Jolanta Tomicka
tel./fax 91 418 12 11, dyr. 91 418 18 73 

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
www.szkola.zspmosty.pl

Zespół Szkół Specjalnych w Goleniowie
ul. Niepodległości 1B
72- 100 Goleniów
tel./ fax 91 418 42 74, 91 443 11 33
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
www.zssgol.pl
p.o. Dyrektor: Wojciech Maciejewski

Zespół Szkół Specjalnych w Goleniowie jest placówką specjalistyczną przygotowaną do zaspokajania indywidualnych potrzeb edukacyjno–wychowawczych uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, odpowiednio do ich możliwości psychofizycznych.

W skład Zespołu Szkół wchodzą:
- Szkoła Podstawowa,
- Gimnazjum,
- Szkoła Przysposabiająca do Pracy.

ZSS jest jednostką organizacyjną Powiatu Goleniowskiego.

Szkoła Muzyczna I st. w Goleniowie
ul. Niepodległości 1
72-100 Goleniów
tel. 91 418-26-73
Dyrektor: Roman Rydz

http://www.szkola-muzyczna-goleniow.pl/

Szkoła Muzyczna jest jednostką organizacyjną Powiatu Goleniowskiego.

Szkoła jest jednostką organizacyjną Powiatu Goleniowskiego.

Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie
ul. Maszewska 6
tel. 91 4182821

ul. Niepodległości 1
tel. 91 4180050

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
http://www.zs1goleniow.edu.pl/
Dyrektor: Michał Grycz

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.