Dzisiaj jest: 19 Kwietnia 2018 roku    |    Imieniny: Adolf, Leon, Tymon
Organy doradcze

W Gminie Goleniów działa ponad 70 organizacji pozarządowych - stowarzyszeń, związków, komitetów i klubów. Ich działania obejmują pełen wachlarz przedsięwzięć podejmowanych na rzecz rozwoju lokalnych społeczności, a swoje miejsce na ziemi znajdują w nich zarówno ludzie niosący bezinteresowną pomoc osobom jej potrzebującym, ale także sportowcy, działacze kulturalni, ekolodzy, przedstawiciele środowisk wiejskich czy emeryckich. Ich pracę łączy jedno - wielka pasja, zamiłowanie do podejmowanych inicjatyw i poświęcenie w ich realizacji. Aby ułatwić ich pracę w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie odbywają się panele dyskusyjne z udziałem wszystkich zainteresowanych, a 28 września 2006 r. wyłoniono Gminną Radę Organizacji Pozarządowych, podpisano też Kartę Zasad Działania Organizacji Pozarządowych w Gminie Goleniów.

Gminna Rada Sportu jest organem inicjującym i opiniodawczym w sprawach dotyczących kultury fizycznej w Gminie Goleniów. Została utworzona na mocy zarządzenia Burmistrza Gminy Goleniów (Nr 42/2011 z 22 lutego 2011 r.). W zarządzeniu tym zostały określone wytyczne dotyczące składu i zasad powoływania członków Rady oraz regulamin jej działania.

Społeczna Rada Kultury jest społecznym organem o charakterze doradczo-opiniodawczym, służącym rozwojowi kultury i wspierania inicjatyw realizowanych na terenie Gminy Goleniów.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl