Dzisiaj jest: 20 Maja 2024 roku    |    Imieniny: Aleksander, Bernardyn, Bazyli
Zdrowie

Centrum Medyczne

NZOZ Specjalista

NZOZ Pielęgniarstwo Środowiskowo-Rodzinne

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Ginmed" s.c.

Ambulatorium MSWiA w Goleniowie Przychodnia Rodzinna

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Profi-Med"

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Lekarz" s.c.

Samodzielny Publiczny Szpital Powiatowy w Goleniowie

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie Filia Goleniów

 1. Apteka Nad Strumieniem
  ul. T. Kościuszki 8, 72-100 Goleniów
 2. Apteka Przy Fontannie
  ul. Szczecińska 1A, 72-100 Goleniów
 3. Apteka Zdrowie
  ul. Dworcowa 9, 72-100 Goleniów
 4. Apteka Ledan Sp. z o.o.
  ul Pocztowa 1, 72-100 Goleniów
 5. Apteka Dyżurna
  ul. Grunwaldzka 4, 72-100 Goleniów
 6. Apteka Panaceum sp. z o.o.
  ul. Piaskowa 5, 72-100 Goleniów
 7. Apteka Na Sportowej
  ul. Sportowa 6, 72-100 Goleniów
 8. Apteka Nr 81-072 PZF Cefarm-Szczecin SA
  ul. Słowackiego 3, 72-100 Goleniów
 9. Apteka Wieża Zdrowia
  ul. M. Konopnickiej 7, 72-100 Goleniów
 10. Punkt Apteczny im. św. Brata Alberta
  72-132 Mosty, tel. 91 419 31 00
 11. Apteka - Helenów Sp z o.o.
  ul. Stargardzka 26c, 72-100 Goleniów

Dyżury aptek do pobrania tutaj.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Goleniowie

Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża Goleniów

Punkt Krwiodawstwa Oddział terenowy w Goleniowie

Lecznica dla zwierząt "Wol-Wet" A.A. Wolańczyk

Lecznica dla zwierząt Waldemar Turniak

Gabinet Weterynaryjny "Kamyk" lek. wet. Mieczysław Sypień

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
 3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
 4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.