Dzisiaj jest: 19 Grudnia 2018 roku    |    Imieniny: Dariusz, Urban, Gabriela
Aktualności z miasta i gminy Goleniów

Praca dla polonisty

wtorek, 18 grudnia 2018 12:15

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krępsku poszukuje nauczyciela języka polskiego do pracy na zastępstwo, w pełnym wymiarze godzin.

Niepokonani zaśpiewali

poniedziałek, 17 grudnia 2018 12:09

To był już 10. koncert Niepokonanych. Ze sceny płynęła radość, duma, pozytywne emocje.

Niepokonani zaśpiewali

poniedziałek, 17 grudnia 2018 12:04

To był już 10. koncert Niepokonanych. Ze sceny płynęła radość, duma, pozytywne emocje.

Wigilijne spotkanie na Plantach

poniedziałek, 17 grudnia 2018 09:58

Gmina Goleniów, Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne BRAMA VITAE wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej serdecznie zapraszają WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW na spotkanie wigilijne w dniu 21 grudnia (piątek) 2018 r. o godz. 16.00 na miejskich Plantach.

Zmarł Andrzej Nadobny

piątek, 14 grudnia 2018 12:23

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość, że po długiej chorobie odszedł nasz kolega Andrzej Nadobny. Przez wiele lat pracował w wydziale architektury UGiM w Goleniowie, przez kilka lat nim kierował.

Sesja Rady Miejskiej

piątek, 14 grudnia 2018 12:14

W środę 19 grudnia 2018 o godz. 11.00 rozpocznie się III sesja Rady Miejskiej w Goleniowie. Obrady będą się odbywać w sali konferencyjnej UGiM w Goleniowie.

Unieważnienie, wkrótce nowy przetarg

środa, 12 grudnia 2018 13:20

Burmistrz Robert Krupowicz unieważnił postępowanie przetargowe w sprawie budowy centrum komunikacyjnego w Goleniowie. Obie złożone oferty znacznie przekraczają kwotę, jaką Gmina Goleniów zamierza przeznaczyć na tę inwestycję.

Glewice bez wody

wtorek, 11 grudnia 2018 08:43

To skutek poważnej i póki co niezlokalizowanej awarii w ujęciu wody na terenie Portu Lotniczego w Goleniowie, które zaopatruje w wodę Glewice. Ubytek w sieci jest na tyle duży, że trzeba było odciąć zewnętrznych odbiorców wody i w tej chwili dostawy docierają wyłącznie do obiektów na terenie lotniska.

Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Goleniowie informuje, iż z powodu awarii na ujęciu wody na lotnisku, z którego zasilana jest miejscowość Glewice, wstrzymana została dostawa wody do miejscowości Glewice. Beczkowóz z wodą pitną przemieszcza się wzdłuż wioski.

Finał Szlachetnej Paczki

poniedziałek, 10 grudnia 2018 10:17

W niedzielę, 9 grudnia br. rozwieziono ostatnie prezenty dla 25 goleniowskich rodzin, wytypowanych w tegorocznej edycji „Szlachetnej Paczki”. Łączna wartość podarunków przekroczyła kwotę sty tysięcy złotych!

Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Goleniowie informuje, iż w związku z pracami przyłączeniowymi do sieci wodociągowej w Żółwiej w dniu 11 grudnia 2018 r. (wtorek) zostanie wstrzymana dostawa wody do odbiorców w: Żółwia 2, 2c, 2d, 2g, 2f, 2h, 2i, 2j. Planowane godziny wstrzymania dostawy wody w godzinach od 9:00 do 12:00.

Prezenty dla dzieci

czwartek, 06 grudnia 2018 12:02

Jak co roku, 6 grudnia paczki z prezentami trafiły do wychowanków goleniowskich placówek opiekuńczo-wychowawczych. Dostarczyli je wiceburmistrzowie Tomasz Banach i Henryk Zajko oraz przedstawiciele charytatywnej organizacji Rotary Club Szczecin.

Nowy rozkład jazdy pociągów

czwartek, 06 grudnia 2018 10:45

Rozkład jazdy pociągów zmienia się 9 grudnia. Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe udostępniła do pobrania rozkłady odjazdów i przyjazdów dla stacji Goleniów.

Kolejne sukcesy akordeonistów

czwartek, 06 grudnia 2018 08:27

Akordeoniści z Goleniowa: Konrad Janiszewski, Antoni Chmielniak i Adam Tarnożek w dniach 26-29 listopada br. z powodzeniem uczestniczyli w XV edycji Międzynarodowego Konkursu dla Młodych Muzyków "ART-DUO Music Festival" w Pradze.

Aktywnie, zdrowo i smacznie

czwartek, 06 grudnia 2018 07:37

We wtorek, 4 grudnia w Goleniowie odbyło się IX posiedzenie Komitetu Monitorującego programu Interreg Va. Posiedzenie było doskonałą okazją do zobaczenia przez członków komitetu w jaki sposób są wykorzystywane środki finansowe Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska, przeznaczone na program „Zdrowe dzieci w zdrowych gminach”, realizowany m.in. w Gminie Goleniów.

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji informuje, że w okresie świątecznym obiekty OSiR będą nieczynne w następujących dniach:

Rada ukonstytuowana

poniedziałek, 03 grudnia 2018 11:52

Na czwartkowej sesji wybrano wiceprzewodniczących Rady Miejskiej, przewodniczących stałych komisji rady oraz skompletowano składy komisji.

Przerzucą kompost

czwartek, 29 listopada 2018 08:41

Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Goleniowie informuje o przeprowadzeniu prac związanych z przerzuceniem pryzm kompostowych na oczyszczalni ścieków w Goleniowie.

Przypominamy, że dziś (czwartek, 29 listopada) o godz. 11:00 rozpocznie się II sesja Rady Miejskiej 8. kadencji. Sesję będziemy transmitować na żywo na naszej stronie  internetowej.

Burmistrz Gminy Goleniów informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko pracy: Podinspektor ds. remontów i inwestycji w Wydziale Gospodarki Gminnej w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie.

Strona 1 z 200

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.