Dzisiaj jest: 11 Grudnia 2023 roku    |    Imieniny: Waldemar, Damazy
Szkoły, edukacja

Goleniów obchodzi święto Edukacji

piątek, 13 października 2023 08:41

Nagrodę Burmistrza za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze otrzymało 34 nauczycieli z Gminy Goleniów, a wyróżnienia – 14 pracowników administracji i obsługi.

Stypendia Pomostowe dla maturzystów

czwartek, 06 lipca 2023 08:21

Uwaga maturzyści! Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości działająca w porozumieniu z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, przy wsparciu organizacyjnym Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ogłasza Program Stypendiów Pomostowych 2023/2024.

17 laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych, absolwentów goleniowskich szkół podstawowych, otrzymało nagrody Burmistrza Gminy Goleniów.
W gronie wyróżnionych znaleźli się laureaci konkursów, którzy podjęli wyzwania konkursowe z kilku różnych, często odległych dyscyplin naukowych.

Burmistrz Gminy Goleniów informuje o zamieszczeniu na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie www.bip.goleniow.pl ogłoszenia o konkursie na stanowisko dyrektora:

Konkursy na dyrektorów szkół podstawowych

środa, 05 kwietnia 2023 12:31

Burmistrz Gminy Goleniów informuje o zamieszczeniu na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie ogłoszenia o konkursie na stanowisko dyrektora.

Drugie spotkanie MRG

poniedziałek, 20 marca 2023 14:04

15 z 19 radnych wzięło udział w II sesji Młodzieżowej Rady Gminnej w Goleniowie.

Młodzieżowi radni już po ślubowaniu

czwartek, 09 marca 2023 13:07

W czwartek, 9 marca 2023 r. o godzinie 10.00 po stwierdzeniu kworum rozpoczęła się pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Gminy w Goleniowie.

Jutro (czwartek, 9 marca br.) o godz. 10.00 rozpocznie się I sesja Młodzieżowej Rady Gminy w Goleniowie.

Burmistrz Gminy Goleniów informuje o rekrutacji do: przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
Rodzice składają wnioski do wybranych przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w terminie od 1 do 31 marca 2023 r. Postępowanie uzupełniające trwa od 4 do 8 maja 2023 r.

Zapraszamy do SP4!

poniedziałek, 27 lutego 2023 14:00

Od nowego roku szkolnego oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 4 zostaną powiększone o 100 miejsc.

Będą przyjmowane dzieci w wieku od 3 do 6 lat!

Zachęcamy rodziców o zapoznanie się z ofertą.

19 młodzieżowych radnych będzie reprezentowało swoich rówieśników z Gminy Goleniów w sprawach dotyczących młodego pokolenia.

Pierwsza sesja goleniowskiej rady młodzieżowej odbędzie się w czwartek, 9 marca 2023 r. godz. 10.00. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie.

Zapraszamy do zapoznania się z zestawieniem ofert różnych instytucji, stowarzyszeń i prywatnych przedsiębiorców z naszej gminy.

Młodzieżowa Rada Gminy już wkrótce

piątek, 16 grudnia 2022 13:38

Na początku roku 2023 powstanie Młodzieżowa Rada Gminy w Goleniowie. Kandydaci na Młodzieżowych Radnych Gminy Goleniów mogą zgłaszać swoje kandydatury do szkolnej komisji wyborczej do dnia 23 grudnia 2022 r. Startować mogą osoby pomiędzy 13 a 20 rokiem życia.

Wspólne spotkania burmistrza Krupowicza z organami prowadzącymi przedszkola niepubliczne, nauczycielami oraz zainteresowanymi mieszkańcami przyniosły kompromis.

Beneficjenci, którzy złożyli wnioski w pierwszym naborze programu „Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR", mogą od dziś (czwartek, 28 października) odbierać przyznany sprzęt komputerowy. 
Laptopy można odbierać w Ośrodku Dokumentacji Dziejów Ziemi Goleniowskiej "Żółty Domek", ul. Pocztowa 2 wyłącznie po kontakcie telefonicznym pod tel. 531 161 231.

Nowe miejsca w gminnych oddziałach przedszkolnych

środa, 26 października 2022 18:30

Są już pierwsze zgłoszenia na wolne miejsca w dostępnych od dzisiaj gminnych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych.
Gmina Goleniów zwiększa liczbę darmowych miejsc dla przedszkolaków, aktywnie włączając się w walkę z kryzysem gospodarczym.

Gmina Goleniów ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lubczynie.
Oferty należy składać w terminie do 27 maja 2022 r. do godz. 15:00 w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym adresata, z dopiskiem "Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lubczynie".

Burmistrz Gminy Goleniów informuje o zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie ogłoszenia o konkursie na stanowisko dyrektora szkół i przedszkoli:

 • Przedszkola Publicznego nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Goleniowie, ul. Akacjowa 19, 72-100 Goleniów;
 • Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Goleniowie, ul. J. Kilińskiego 11, 72-100 Goleniów;
 • Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Goleniowie, ul. Szarych Szeregów 14, 72-100 Goleniów;
 • Szkoły Podstawowej nr 4 im. Bolesława Chrobrego w Goleniowie, ul. Szczecińska 36, 72-100 Goleniów;
 • Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lubczynie, ul. Lipowa 14, 72-105 Lubczyna;
 • Zespołu Szkół Publicznych im. Lotników Polskich w Mostach, 72-132 Mosty 4.

Termin składania ofert do dnia 31.03.2022 r.

Osoba do kontaktu: Iwona Kaźmierczak-Gul, tel.: 91 46 98 282

Link do ogłoszenia o konkursie w Biuletynie Informacji Publicznej: http://goleniow-bip.alfatv.pl/strony/26915.dhtml

Burmistrz Gminy Goleniów informuje o rekrutacji do: przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych.

Rodzice składają wnioski do wybranych przedszkoli i szkół w terminach:
- rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych od 1 do 31 marca 2022 r.,
- rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych od 1 do 31 marca 2022 r.

Stypendia artystyczne przyznane

poniedziałek, 07 lutego 2022 12:58

Za wybitne osiągnięcia na międzynarodowych konkursach muzycznych burmistrz Gminy Goleniów przyznał stypendia artystyczne: Annie Kierzynkowskiej i Konradowi Janiszewskiemu.
Młodzi muzycy przez najbliższe pół roku będą otrzymywać stypendium w wysokości 400 zł miesięcznie.

Strona 1 z 14

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
 3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
 4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.