Dzisiaj jest: 17 Kwietnia 2024 roku    |    Imieniny: Klara, Robert, Rudolf

Biuro Obsługi Interesanta

Zapraszamy do Biura Obsługi Interesanta (BOI), które mieści się w holu głównym Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie.

Bezpłatna infolinia: 0 800 69 69 01

BOI powstało aby sprawy w Urzędzie załatwić łatwiej, przyjemniej i szybciej. Dewizą Biura jest świadczenie usług o najwyższej jakości w przyjaznej atmosferze.

Cele BOI:

 • Profesjonalizm obsługi,
 • Pełna jawność kontaktu interesanta z pracownikiem Urzędu,
 • Skrócenie czasu obsługi i polepszenie warunków obsługi interesanta,
 • Monitorowanie obiegu dokumentów,
 • Pełna informacja dotycząca załatwianych przez Urząd spraw,
 • Informacja o turystycznych walorach Gminy Goleniów,


W Biurze Obsługi Interesanta uzyskasz informację ustną lub w postaci Karty Informacyjnej oraz niezbędny formularz, po którego złożeniu otrzymasz potwierdzenie przyjęcia wniosku w swojej sprawie na specjalnym pokwitowaniu.

W jednym miejscu możesz złożyć wnioski w każdej sprawie oraz pod jednym numerem telefonu możesz zasięgnąć informacji na temat niezbędnych dokumentów do załatwienia swojej sprawy.

Pamiętaj !
Jeżeli masz wątpliwości i nie wiesz jak sobie poradzić - pytaj w BOI !!!

Zapewniamy naszych interesantów, że wszystkie pisma wpływające do Urzędu rejestrowane są w elektronicznym systemie obiegu dokumentów, tak aby można było w każdej chwili ustalić kiedy dany dokument wpłynął do Urzędu, gdzie znajduje się, kto w jakim czasie i z jakim skutkiem sprawę załatwił.

Zapraszamy także do skorzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta.

eboi przejdz

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
 3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
 4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.