Dzisiaj jest: 17 Kwietnia 2024 roku    |    Imieniny: Klara, Robert, Rudolf

Dzisiaj, w samo południe, odbyła się uroczystość oddania nowego mostu przez Inę oraz nowego ronda przy ul. Dworcowej. Koszty budowy tych obiektów i inwestycji z nimi związanych wyniósł ponad 8,2 mln złotych. Jednocześnie dokonano uroczystego nadania imienia rondu.

Dział: Miasto i Gmina
poniedziałek, 18 listopada 2013 14:03

Oddanie mostu w czwartek

W czwartek, 21 listopada 2013 r., punktualnie o godz. 12.00 oddany zostanie do użytku nowy most na rzece Inie (na przedłużeniu ulicy Kasprowicza) oraz udostępniona oficjalnie dla ruchu kołowego ulica Dworcowa.

Dział: Miasto i Gmina
wtorek, 29 października 2013 16:22

Ona żyła dla Boga i dla nas

„Ona żyła dla Boga i dla nas” - tych kilka słów najczęściej towarzyszyło niezwykłemu wydarzeniu, jakie miało miejsce w Goleniowie 28 października 2013 roku. Odnosiły się one do siostry Marii Matijczuk z greckokatolickiego Zgromadzenia Sióstr Służebnic Niepokalanej Panny Maryi, której imię nosi rondo u zbiegu ulic Sportowej, Norwida, Drzymały, Kasprowicza i Andersa.

Dział: Miasto i Gmina
środa, 23 października 2013 12:01

Utrudnienia na rondzie s. Marii Matijczuk

W związku z uroczystością nadania rondu u zbiegu ulic Sportowej, Norwida, Andersa, Kasprowicza i Drzymały w Goleniowie imienia Siostry Marii Matijczuk, informujemy, że dnia 28 października 2013 roku (poniedziałek) w godz. 11.00 - 15.00 wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym w tym miejscu. Nieprzejezdna będzie jezdnia przylegająca do chodnika na ul. Andersa. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

środa, 23 października 2013 11:00

Nadanie nazwy rondu

W najbliższy poniedziałek, 28 października 2013 r, rondu u zbiegu ulic Andersa, Sportowej, Norwida, Kasprowicza i Drzymały oficjalnie nadana zostanie nazwa Rondo Siostry Marii Matijczuk.

Dział: Miasto i Gmina
czwartek, 26 września 2013 09:29

Rondo 2 Pułku

Będącemu w trakcie budowy rondu w ulicy Dworcowej (na zdjęciu) Rada Miejska nadała 25 września 2013 roku nazwę Rondo 2 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego „Kraków”. Za przyjęciem uchwały w tej sprawie głosowało 14 radnych, wstrzymało się 4.

Dział: Miasto i Gmina
środa, 25 września 2013 17:08

Zamknięte skrzyżowanie

Informujemy, że od 30 września do 7 października 2013 zamknięte dla ruchu kołowego zostanie skrzyżowanie ulic Konopnickiej, Kasprowicza i Kopernika. Za utrudnienia przepraszamy.

wtorek, 17 września 2013 12:05

Skrzyżowanie przejezdne

Od dzisiaj (17 września 2013 roku) oficjalnie udostępnione zostało dla ruchu kołowego skrzyżowanie ulic Sportowa, Norwida, Andersa, Kasprowicza i Drzymały.

Dział: Miasto i Gmina
środa, 21 sierpnia 2013 11:38

Rozpoczęto montaż mostu

20 sierpnia 2013 roku PRD Pol-Dróg rozpoczął montaż przęseł nowego mostu na Inie.

Dział: Miasto i Gmina
poniedziałek, 05 sierpnia 2013 18:08

Skrzyżowanie 3K przejezdne

Od dzisiaj (5 sierpnia 3013 roku) udostępnione dla ruchu kołowego zostało skrzyżowanie ulic Konopnickiej, Kasprowicza i Kopernika. Na razie posiada nawierzchnię tłuczniową, zalecana jest więc ostrożność w przejeździe przez to skrzyżowanie.

Dział: Miasto i Gmina
Strona 1 z 3

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.