Dzisiaj jest: 14 Sierpnia 2020 roku    |    Imieniny: Alfred, Maksymilian, Euzebiusz

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

Gmina Goleniów działając na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 1140 z późn. zm.) informuje, iż w trakcie przygotowywane są następujące zadania inwestycyjne:

Będzie droga wspomagająca

środa, 19 listopada 2014 09:06

17 listopada 2014 roku ogłoszony został przetarg na realizację zadania „Budowa drogi wspomagającej drogę S-3 na odcinku węzeł „Święta” - wiadukt „Lubczyna”.

To kolejna duża inwestycja drogowa w Gminie. Realizowana będzie w 2015 roku. Budowa drogi równoległej do S-3 o długości 2223 m, mostu przez Inę, dojazdu do miejscowości Domastryjewo,

Szkolna zamknięta

piątek, 04 kwietnia 2014 12:20

Od dnia 4.04.2014 r. zamknięty dla ruchu został pierwszy odcinek ul. Szkolnej - od ronda przy szpitalu do skrzyżowania z ul. Witosa (będzie możliwość dojazdu do posesji). W pierwszej fazie sfrezowana zostanie cała nawierzchnia jezdni i przeprowadzone prace rozbiórkowe.

Ruszają prace na ul. Szkolnej

poniedziałek, 31 marca 2014 12:23

Dnia 7 kwietnia 2014r. (poniedziałek) rozpoczynają się roboty budowlane na ul. Szkolnej w Goleniowie. Wykonawcą jest wyłoniona w przetargu firma Strabag Sp. z o.o., która w ubiegłym roku modernizowała ulicę Konstytucji 3 Maja.

Nowa świetlica w starym obiekcie

środa, 26 marca 2014 13:18

Dnia 25 marca 2014 roku oficjalnie do użytku oddana została świetlica wiejska w Budnie. Mieści się w zaadaptowanym na ten cel budynku.

Konstrukcje wiat stoją

wtorek, 04 marca 2014 09:28

Opóźnione z winy poprzedniego wykonawcy prace na zadaniu „Zielony rynek” kilka dni temu ruszyły z miejsca. Efekty już widać.

Przestronnej i ładniej

piątek, 13 grudnia 2013 09:19

W czasie wakacji kosztem 120 tys. zł przebudowany został, a właściwie wybudowany od podstaw pawilon, w którym znajdują się sekretariat i dyrekcja Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.