Dzisiaj jest: 23 Stycznia 2018 roku    |    Imieniny: Maria, Ildefons, Rajmund
Goleniów - serwis Gminy i Miasta Goleniów
Miesiąc
Miesiąc
Wykaz
Wykaz
Tydzień
Tydzień
Dzień
Dzień
Kategorie
Kategorie
Znajdź
Znajdź
get as iCal
get as iCal
Print
Print
Wydarzenie: 'XXXIV Sesja Rady Miejskiej' Print
  Sesja Rady Miejskiej
Data: środa, 13 września 2017 - 11:00

Porządek obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
 2. Odczytanie porządku obrad sesji.
 3. Podziękowania za osiągnięte sukcesy sportowe.
 4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia XXXII sesji Rady Miejskiej w Goleniowie odbytej w dniu 21 czerwca 2017 r. oraz protokołu z posiedzenia XXXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Goleniowie odbytej w dniu 17 sierpnia 2017 r.
 5. Informacja nt. projektu Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej.
 6. Sprawozdanie odnośnie funkcjonowania gospodarki odpadami na terenie Gminy Goleniów.
 7. Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Goleniów, planów finansowych gminnych instytucji kultury oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej po I półrocze 2017 r.
 8. Projekt uchwały w sprawie przejęcia przez jednostki oświatowe prowadzone przez Gminę Goleniów mienia, należności i zobowiązań finansowych oraz dokumentacji dotychczasowych szkół włączanych do lub przekształcanych w inny typ szkoły.
 9. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Goleniowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Goleniowie.
 10. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Brzechwy w Goleniowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 im. Jana Brzechwy w Goleniowie.
 11. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 4 im. Bolesława Chrobrego w Goleniowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 4 im. Bolesława Chrobrego w Goleniowie.
 12. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Joanny Kulmowej w Komarowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Joanny Kulmowej w Komarowie.
 13. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krępsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Krępsku.
 14. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lubczynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lubczynie.
 15. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marka Kotańskiego w Zespole Szkół Publicznych w Białuniu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marka Kotańskiego w Zespole Szkół Publicznych w Białuniu.
 16. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. prof. Wiesława Grochowskiego w Kliniskach Wielkich.
 17. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Publicznych im. Lotników Polskich w Mostach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Zespole Szkół Publicznych im. Lotników Polskich w Mostach.
 18. Projekt uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Goleniowskiego wykonania zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa drogi - budowa ścieżki pieszo-rowerowej ul. Przestrzenna, ul. Armii Krajowej, ul. Wojska Polskiego, miasto Goleniów”.
 19. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 r.
 20. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2017-2025.
 21. Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie.
 22. Interpelacje radnych, wolne wnioski i zapytania.
 23. Informacje o działalności między sesjami Burmistrza Gminy.
 24. Informacje o działalności Komisji Rady Miejskiej.
 25. Informacje Przewodniczącego Rady.
 26. Zamknięcie obrad sesji.


Znajdź w kalendarzu

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl