Dzisiaj jest: 25 Maja 2018 roku    |    Imieniny: Grzegorz, Urban, Magda
piątek, 17 marca 2017 12:44

Sprawna oświata

Goleniów zajął trzecie miejsce w kraju w kategorii miast powiatowych pod względem wykorzystania przez oświatę środków unijnych. W latach 2007-2015 goleniowskie szkoły pozyskały prawie 10 milionów złotych, które zostały przeznaczone na finansowanie zajęć z dziećmi i młodzieżą.

Ranking przygotował dwutygodnik samorządowy „Wspólnota” w oparciu o obiektywne dane źródłowe. Goleniów sklasyfikowano na trzeciej pozycji, z kwotą 252,80 zł unijnych dotacji oświatowych przypadającą na statystycznego mieszkańca. Dyplom potwierdzający wysoką sprawność goleniowskich szkół (bo owe 10 mln zł pozyskały szkoły) odebrała pani dyrektor Janina Mucek (Wydział Edukacji, Kultury i Sportu UGiM w Goleniowie) na ogólnopolskiej konferencji oświatowej „Edukacja Przyszłości”, która odbyła się w Toruniu w dniach 15 i 16 marca br.

Warto podkreślić, że około połowę całej kwoty pozyskała Szkoła Podstawowa nr 4 w Goleniowie. Burmistrz Robert Krupowicz serdecznie dziękuje wszystkim pracownikom oświaty, którzy zapracowali na ten wynik, a w szczególności państwu: Beacie Majdak, Lucji Kuźmińskiej, Mai Klepinowskiej (SP nr 4), Kamili Szydłowskiej-Kępińskiej (ZSP Kliniska), Jolancie Jarlaczyńskiej (SP nr 3), Grażynie Górskiej i Danucie Frączek (ZSP Mosty), Elżbiecie Szadkowskiej-Bolek, Katarzynie Kawiak, Robertowi Łabajowi i Jolancie Piaseckiej (Gimnazjum nr 1), Dorocie Szmuc, Elżbiecie Kościńskiej, Wojciechowi Bereszko, Ewie Grycz-Michalak i Mariuszowi Zalewskiemu (Gimnazjum nr 2) oraz Przemysławowi Joppkowi z UGiM Goleniów.
Podkreślić należy, że ranking opracowano bez wiedzy gmin, w oparciu o obiektywne dane z instytucji przyznających dofinansowanie.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.