Dzisiaj jest: 25 Kwietnia 2018 roku    |    Imieniny: Marek, Jarosław, Wasyl
wtorek, 11 kwietnia 2017 08:26

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych rozpoczęta

Burmistrz Gminy Goleniów informuje o rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2017/2018. Rodzice mogą składać wnioski do wybranych jednostek  w terminie od 11 do 18 kwietnia 2017 r.

Druk wniosku dostępny jest w przedszkolu lub szkole podstawowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Dyrektorzy mają obowiązek podania do publicznej wiadomości w dniu 21 kwietnia 2017 r. listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, natomiast w dniu 27 kwietnia 2017 r. - listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do jednostek. Rodzicom dzieci, które nie zostały przyjęte do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, przysługuje prawo odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej do dyrektora przedszkola/szkoły.

Zgodnie z art.14 ust. 4b ustawy o systemie oświaty, jeżeli liczba dzieci, którym gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, zamieszkałych na obszarze Gminy Goleniów, zgłoszonych podczas rekrutacji do publicznego przedszkola, przewyższy liczbę miejsc w tym przedszkolu, dyrektor przedszkola prowadzonego przez gminę - także dyrektor szkoły, informuje burmistrza o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola. W tym przypadku burmistrz jest obowiązany pisemnie wskazać rodzicom inne publiczne przedszkole albo oddział przedszkolny w szkole podstawowej, które mogą przyjąć dziecko. Czas pracy wskazanego przez burmistrza innego publicznego przedszkola albo publicznego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, powinien być zbliżony do czasu pracy przedszkola, o przyjęcie do których ubiegali się rodzice dziecka.

W roku szkolnym 2017/2018 gmina ma obuwiązek zapewnić miejsce w publicznym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej dla dzieci od 3 do 6 roku życia.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl