Dzisiaj jest: 25 Marca 2019 roku    |    Imieniny: Maria, Wieńczysław, Ireneusz
poniedziałek, 15 stycznia 2018 09:55

Wręczenie Barnimów i Mecenasów

W piątek, 12 stycznia odbyło się noworoczne spotkanie na zaproszenie Burmistrza Gminy Goleniów Roberta Krupowicza. Jego głównym punktem było wręczenie Barnimów - Nagród Burmistrza Gminy Goleniów oraz statuetek Mecenasa osobom i firmom wspierającym różne działania społeczne i kulturalne w Gminie Goleniów.

Tegoroczne Barnimy otrzymali:

 • MAZUR SPRI - za sprawne i możliwie mało uciążliwe przeprowadzenie remontu ulicy Maszewskiej w Goleniowie. Nagrodę odebrał właściciel firmy, pan Henryk Mazur.
 • Branża futrzarska – za odpowiedzialne, niewywołujące konfliktów społecznych prowadzenie swojej działalności oraz za liczne działania na rzecz lokalnej społeczności. Nagroda była również wyrazem wsparcia w trudnym dla całej branży okresie. Nagrodę odebrał Daniel Żurek, dyrektor goleniowskiej firmy Futrex.
 • Rodzina państwa Miadiełków – za wspólną pracę, której rezultatem są liczne sukcesy dzieci: Weroniki i Radosława, zawodników karate. Weronika w grudniu została trzykrotną wicemistrzynią świata w tej konkurencji. 

Nagrodę Specjalną Burmistrza Gminy Goleniów otrzymała pani Ewa Durska, goleniowska paraolimpijka, która niedawno została wyróżniona nagrodą Międzynarodowego Komitetu Fair Play za przekazanie na aukcję charytatywną złotego medalu olimpijskiego zdobytego w Rio de Janeiro.
Burmistrz Robert Krupowicz podziękował również pani Jadwidze Demko-Woźniak za wieloletnie kierowanie Spółdzielnią Mieszkaniową „Osada” w Goleniowie. 

W ręce osób aktywnie wspierających kulturę i działalność społeczną trafiło 15 statuetek Mecenasa. Te wyróżnienia przyzano firmie JF Duet, Restaruacji Olimp, Piekarni i Cukierni „Asprod”, Karczmie „U Urszuli i Jędrka”, PKO BP SA Oddział Goleniów, PGK Sp. z o.o., GWiK Sp. z o.o., firmie Maciej Tour, firmie pana Mariana Modzelewskiego, firmie LEO Lesława Pawłowskiego, firmie Intrax Sp. z o.o., firmie HSJ+, FHU Multi Projekt Sp. z o.o. Sp. k., spółdzielni PSS Społem w Goleniowie oraz firmie IKEA Industry Poland w Goleniowie.
Wręczenie nagród poprzedzone było wystąpieniem burmistrza R. Krupowicza, w którym przedstawił zeszłoroczne dokonania Gminy Goleniów i plany na rok bieżący.

Oprawa artystyczna była dziełem Teatru Brama.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
 3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
 4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.