Dzisiaj jest: 20 Marca 2019 roku    |    Imieniny: Aleksandra, Klaudia, Anatol
piątek, 06 kwietnia 2018 06:20

"Goleniów nie jedno miał imię" w SP5

Fotografie i tekst: SP5 Fotografie i tekst: SP5

Obchody 750-lecia nadania miastu Goleniów praw miejskich rozpoczęły się również w Szkole Podstawowej nr 5. Uczniowie wraz z wychowawcami włączyli się czynnie w różnego rodzaju przedsięwzięcia.

Powstały makiety budowli naszego pięknego miasta, plakaty, herby, przewodniki. Wszystkie prace zostały wykonane wyłącznie przez dzieci i młodzież podczas zajęć. Klasy wyruszyły w teren, aby zgromadzić potrzebne informacje i zdjęcia do wykonania gry miejskiej. Na zajęciach technicznych uczennice naszywały na torby kieszenie z namalowanym herbem Goleniowa. Przedszkolaki i pierwszoklasiści, w ramach konkursu plastycznego „Projektuję mój dom”, przygotowali modele swoich domów, które posłużą do wykonania poglądowej makiety miasta. Każda klasa miała za zadanie wykonać modele zabytków Goleniowa, które stworzą Park Miniatur Goleniowa. Zebrane podczas wycieczek po mieście ulotki i foldery posłużyły do sporządzenia lapbooków dotyczących historii Goleniowa.

Klasa informatyczna IIe, korzystając z portalu www.arcgis.com umożliwiającego tworzenie wycieczek, przygotowała interaktywne mapki po mieście ze zdjęciami i opisami charakterystycznych obiektów. Korzystając z mapek będzie można również odbyć wirtualną podróż po Goleniowie (zobacz wycieczkę 1 / zobacz wycieczkę 2). Wykonana została także przez IV klasę kapsuła czasu, do której dzieci włożyły swoje prace oraz przedmioty związane z naszym miastem.

Wszystkie działania odbyły się w dniach 20-21 marca w ramach Projektowanych Okazji Edukacyjnych - warsztatów tworzących projekt "Goleniów nie jedno miał imię". Podsumowanie akcji odbędzie się podczas Festynu Rodzinnego, który odbędzie się 1 czerwca. Również wtedy zostanie zakopana kapsuła czasu. W imieniu szkoły serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

 

 

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.