Dzisiaj jest: 20 Lutego 2019 roku    |    Imieniny: Leon, Ludmiła, Eustachy
poniedziałek, 18 czerwca 2018 08:59

Opieka nad dziećmi w czasie wakacji

Publiczne placówki wychowania przedszkolnego (przedszkola i oddziały przedszkolne) będą zapewniać opiekę nad dziećmi w czasie wakacji. Przedstawiamy szczegółowy harmonogram ich pracy.

Ważne: w okresie wakacyjnym dowóz dzieci do placówek zapewnić będą musieli rodzice lub opiekunowie. Szczegółowych informacji udzielają dyrektorzy przedszkoli i szkół. 

Jednostka Adres Czerwiec Lipiec Sierpień
PP2 Goleniów ul. Akacjowa 19,
Goleniów
1 - 30 - 1 - 31
PP4 Goleniów ul. Króla Wł. Jagiełły 12,
Goleniów
1 - 30 1 - 31 -
PP Stokrotka Goleniów ul. Bohaterów Warszawy 21,
Goleniów
1 - 30 1 - 31 1 - 10
PP Tęczowa Kraina Goleniów ul. Piaskowa 9,
Goleniów
1 - 30 1 - 27 -
PP Bajkowa Akademia Goleniów ul. Jana Matejki 22,
Goleniów
ul. Sportowa 4/39,
Goleniów
1 - 30 1 - 27 20 - 31
PP Puchatkowa Kraina Goleniów Plac Strażacki 10,
Goleniów
1 - 30 1 - 10 10 - 31
PP Bławatek Kliniska Wielkie ul. Słoneczna 5,
Kliniska Wielkie
1 - 30 1 - 31 1 - 10
ZSP Białuń ul. Sielankowa 4, Białuń,
Goleniów
1 - 30 - 20 - 31
ZSP Mosty 72-132 Mosty 49 b 1 - 30 1 - 27 -
SP1 Goleniów ul. J. Kilińskiego 11,
Goleniów
1 - 30 - 20 - 31
SP3 Goleniów ul. Jodłowa 33,
Goleniów
1 - 30 1 - 20 -
SP5 Goleniów ul. C. K. Norwida 1,
Goleniów
1 - 30 - 20 - 31
SP8 Goleniów ul. Szkolna 13,
Goleniów
1 - 22 - -
SP Kliniska ul. Piastowska 11,
Kliniska Wielkie
1 - 30 - 20 - 31
SP Komarowo Komarowo 8,
Lubczyna
1 - 30 - 20 - 31
SP Krępsko ul. Szkolna 2,
Krępsko
1 - 30 1 - 12 20 - 31
SP Lubczyna ul. Lipowa 14,
Lubczyna
1 - 30 1 - 31 -

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.