Dzisiaj jest: 27 Maja 2019 roku    |    Imieniny: Juliusz, Magdalena, Jan
poniedziałek, 24 września 2018 13:22

Wyniki konsultacji w sprawie żłobków i przedszkoli

Na wniosek Stowarzyszenia „Trzy Rybki” Burmistrz Gminy Goleniów w dniach 3-14 września 2018 r. przeprowadził pisemne konsultacje społeczne w sprawie kierunku rozwoju sieci placówek żłobkowych w Gminie Goleniów.

Wpłynęło 41 ankiet, z czego 4 zostały wypełnione przez osoby zamieszkałe poza Gminą Goleniów, dlatego nie zostały uwzględnione w podsumowaniu wyników.

Na pytanie 1: „Czy jest Pan/Pani za dalszym rozwojem w Gminie Goleniów sieci opieki nad dzieckiem do lat 3 opartej na małych, dotowanych z funduszy gminnych żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez podmioty?” 36 osób (97%) udzieliło odpowiedzi tak oraz 1 osoba (3%) udzieliła odpowiedzi nie.
Na pytanie 2: „Czy jest Pani/Pan za stworzeniem systemu dotacyjnego dla żłobków i klubów dziecięcych gwarantującego niewielkie opłaty dla rodziców z niskimi dochodami?” 35 osób (94%) udzieliło odpowiedzi tak oraz 2 osoby (6%) udzieliły odpowiedzi nie.

Opierając się na wyniku konsultacji Burmistrz Gminy Goleniów będzie kontynuował rozwój systemu opieki nad dzieckiem do lat 3 opartego na małych, dotowanych z funduszy gminnych żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez podmioty gospodarcze.
Zgodnie z zapowiedziami, w roku 2019 planuje się wprowadzenie mechanizmu w ramach systemu dotacyjnego dla żłobków i klubów dziecięcych gwarantujące niewielkie opłaty dla rodziców z niskimi dochodami. W tym celu planowana jest konferencja dla wszystkich podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić żłobki i kluby dziecięce podczas której zostaną zaprezentowane różne modele jego wprowadzania.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.