Dzisiaj jest: 27 Maja 2019 roku    |    Imieniny: Juliusz, Magdalena, Jan
środa, 03 października 2018 13:16

Wspólne śpiewanie hymnu

325 uczennic i uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Goleniowie w środę wspólnie odśpiewało Mazurka Dąbrowskiego, Gaude Mater Polonia i Rotę. Szkoła wzięła udział w ogolnopolskim konkursie „Do Hymnu!”, organizowanym przez Narodowe Cnetrum Kultury.

Warunkiem udziału w konkursie było odśpiewanie hymnu państwowego oraz dwóch innych pieśni hymnicznych przez co najmniej połowę uczniów szkoły. Przygotowująca uczniów „dwójki” pani Dorota Gąsior jako uzupełnienie repertuaru wybrała Gaude Mater Polonia oraz Rotę. Nauka śpiewu tych trzech pieśni zaczęła się pod koniec ubiegłego roku szkolnego, ale intensywne przygotowania trwały cały wrzesień.

Efekt był imponujący. W środę w szkolnej sali gimnastycznej pojawiło się 325 odświętnie ubranych uczennic i uczniów, w większości z młodszych klas. Przed komisją konkursową śmiało i bardzo poprawnie odśpiewali patriotyczny repertuar, otrzymując brawa od zgromadzonych na sali słuchaczy. Jak powiedział przewodniczący komisji przysłuchującej się śpiewowi, wykonanie średniowiecznego hymnu Gaude Mater Polonia było najlepsze ze wszystkich, które słyszał odwiedzając inne zachodniopomorskie szkoły.

Występ goleniowskich uczniów został zarejestrowany na filmie, a nagranie zostanie przekazane do Narodowego Centrum Kultury. Centralne jury oceni jakość prezentacji i wybierze po 5 najlepszych wykonań z każdego województwa oraz wskaże najlepsze wykonania w kraju i przyzna wyróżnienia. Czekamy, trzymamy kciuki!

hymn 001

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.