Dzisiaj jest: 19 Września 2019 roku    |    Imieniny: Konstancja, January
wtorek, 11 czerwca 2019 09:54

Baltic Spinning w kłopotach

Zarząd spółki Baltic Spinning potwierdza, że od początku czerwca zakład nie pracuje, a załogę skierowano na urlop. Powodem są poważne problemy finansowe spółki, która nie ma środków na kontynuowanie działalności ani na wypłatę wynagrodzeń. 

Jak się dowiedzieliśmy, trwają obecnie rozmowy z potencjalnym inwestorem zainteresowanym przejęciem zakładu i kontynuowaniem produkcji. Ich wynik powinien być znany w przyszłym tygodniu. Jeśli negocjacje zakończą się pozytywnie, zakład po niezbędnej przerwie zostanie uruchomiony, a załoga wróci do pracy. Alternatywą – w razie niepowodzenia rozmów – jest złożenie wniosku o upadłość spółki.

Jeśli zakład zostanie przejęty przez nowego inwestora, zaległe wynagrodzenia zostaną wypłacone przez pracodawcę. W razie złożenia wniosku o upadłość pracownikom przysługiwałaby wypłata należności z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Jak nas poinformowano, przywrócono zasilanie w energię elektryczną części biurowej zakładu. Trwa obecnie naliczanie wynagrodzeń oraz przygotowywanie przelewów, które jeszcze w tym tygodniu trafią na konta pracowników. Firma deklaruje regulowanie należności pracowniczych stosownie do swoich możliwości płatniczych.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.