Dzisiaj jest: 14 Sierpnia 2020 roku    |    Imieniny: Alfred, Maksymilian, Euzebiusz

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

czwartek, 19 grudnia 2019 12:34

600 tysięcy na wymianę pieców węglowych

Urząd Marszałkowski opublikował dziś listę gmin, które otrzymają dofinansowanie w ramach Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego. Gmina Goleniów otrzyma 598 920 zł, które są przeznaczone na dofinansowanie wymiany pieców węglowych na nowoczesne, zdecydowanie mniej szkodliwe dla otoczenia źródła ciepła.

Jesienią UGiM przyjmował ankiety wypełniane przez osoby zainteresowane wymianą swoich pieców. Wpłynęło 66 ankiet, na podstawie których oszacowano zapotrzebowanie na środki potrzebne do wsparcia takich inwestycji. Burmistrz złożył wniosek o 598 920 zł i taką właśnie kwotę przyznano Gminie Goleniów.

Przyznanie dofinansowania to pierwszy krok na drodze do zmniejszenia liczby dymiących kominów. Przyjmowanie wniosków od zainteresowanych właścicieli nieruchomości rozpocznie się na przełomie marca i kwietnia 2020 roku, o szczegółach procedury wkrótce poinformujemy.

Dofinansowanie wyniesie 7500 zł do każdego zakwalifikowanego wniosku. Wnioski będą mogli składać właściciele domów jednorodzinnych lub mieszkań w budynkach wielorodzinnych, posiadający własne piece węglowe. Alternatywą dla starych pieców będzie podłączenie do miejskiej sieci cieplnej, a jeśli nie będzie to możliwe – instalacja pieca gazowego lub innego źródła ciepła spełniającego obecne normy i wymagania. Ważne: nieruchomość może służyć jedynie celom mieszkaniowym, nie może być w niej prowadzona (ani nawet zarejestrowana) działalność gospodarcza. Budynek musi też być ocieplony. Stary piec będzie musiał być fizycznie zlikwidowany, nie wchodzi w grę jego odsprzedaż czy przeniesienie w inne miejsce.

Uwaga: Punkt Konsultacyjny Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego i Programu Czyste Powietrze, który mieści się w Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Wojska Polskiego 28 będzie nieczynny w dniu 27.12.2019 r.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.