Dzisiaj jest: 20 Maja 2024 roku    |    Imieniny: Aleksander, Bernardyn, Bazyli
wtorek, 11 kwietnia 2023 14:17

Historia malowana światłem na szkle

Projekt "Historia malowana światłem na szkle" został oficjalnie rozpoczęty!
Pierwsze 52 fotografie dawnych mieszkańców Goleniowa i okolic pojawiły się na stronie fotohistorie.goleniow.pl.

Twórców projektu zainspirowało odnalezienie na strychu domu przy ul. Grota Roweckiego w Goleniowie szklanych negatywów, na których uwiecznieni byli powojenni mieszkańcy naszego regionu.
Dom należał do pierwszego powojennego goleniowskiego fotografa, pana Mariana Dałkiewicza i mieściło się w nim jego fotograficzne atelier.

Na kilkuset fotografiach znajdują się powojenni mieszkańcy naszego regionu. Niestety zdjęcia nie są podpisane.
– Chcielibyśmy porozmawiać z jeszcze żyjącymi osobami ze zdjęć lub członkami ich rodzin. – mówią Twórcy projektu, którzy chcą poznać tożsamość sfotografowanych osób i opisać ich historię.
Obecnie wstawione są pierwsze 52 fotografie. Następne zamieszczane będą w miarę oczyszczania i skanowania kolejnych negatywów.

POMÓŻ USTALIĆ TOŻSAMOŚĆ PIERWSZYCH MIESZKAŃCÓW POWOJENNEGO GOLENIOWA – PRZYJRZYJ SIĘ ZDJĘCIOM! Wejdź na: fotohistorie.goleniow.pl.

Osoby odpowiedzialne za projekt: dr Karolina Ćwiek-Rogalska, Anna Obszyńska, dr Paweł Kula, Jacek Panek, Cezary Martyniuk, Tomasz Łój, Andrzej Krause, Piotr Homa i Michal Korhel.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.