Dzisiaj jest: 17 Kwietnia 2024 roku    |    Imieniny: Klara, Robert, Rudolf
wtorek, 11 kwietnia 2023 14:21

Bibliotekarz Roku 2022 - Jolanta Miękus z Goleniowa!

Zachodniopomorskim Bibliotekarzem Roku 2022 została JOLANTA MIĘKUS z Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Goleniowie.
Pękamy z dumy!


Pani Jola pracuje w bibliotece od ponad 7 lat. Jej dokonania są bardzo duże, a to niektóre z nich:

 • Jest autorem scenariusza przedstawienia pt. „Mol książkowy i Baśnie Braci Grimm" , które wystawiła ze współpracownikami biblioteki. Spektakl, który w ciągu miesiąca obejrzało ponad 600 dzieci z powiatu goleniowskiego.
 • Aby zmienić biblioteczny balkon w zieloną czytelnię, napisała wniosek o grant w programie Fundacji Santander „Tu mieszkam, tu zmieniam EKO"
 • Jej autorski scenariusz zajęć bibliotecznych z LEGO® zwyciężył w konkursie Stowarzyszenia LABIB "Baw się dobrze, czyli klocki LEGO w bibliotece", a nagroda, tj. zestaw klocków LEGO®, pozwoliła rozszerzyć ofertę biblioteki .
 • Pozyskała bezpłatnie od firmy Mentor - podłogę interaktywną SMART FLOOR, co pozwoliło urozmaicić zajęcia prowadzone z dziećmi w okresie wakacji.
 • Prowadzi autorskie lekcje z robotyki i programowania „Robota dla robota", które wspierając edukację informatyczną dzieci z całego powiatu (programowanie oparte na Scratch 3.0), pokazują im też, że biblioteka jest miejscem nowoczesnym i ciekawym.
 • Nauczyła się języka migowego w zakresie podstawowym i zdała egzamin państwowy. Miało to na celu ułatwienie dostępości do oferty biblioteki szerszemu gronu odbiorców.

Więcej informacji możemy przeczytać tutaj: https://tiny.pl/w6pvr
Oficjalne ogłoszenie wyniku XIV Konkursu im. Stanisława Badonia o Nagrodę Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego i wręczanie nagrody głównej i wyróżnień nastąpi podczas Inauguracji Zachodniopomorskiego Tygodnia Bibliotek, 5 maja 2023 w sali im. Zbigniewa Herberta w Książnicy Pomorskiej.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
 3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
 4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.