Dzisiaj jest: 11 Grudnia 2023 roku    |    Imieniny: Waldemar, Damazy
środa, 24 maja 2023 06:32

Drużyna z SP w Kliniskach Wielkich na drugim miejscu Pucharu Tymbarku!

Młodzi piłkarze ze Szkoły Podstawowej w Kliniskach Wielkich zdobyli drugie miejsce w XXIII edycji Pucharu Tymbarku w Szczecinku. We wtorek, 23 maja byli gośćmi wiceburmistrza Tomasza Banacha.

Na co dzień ta ekipa nie gra ze sobą w klubie. Tak naprawdę tylko kilku zawodników trenuje piłkę. Z trenerem pracowaliśmy cztery tygodnie przed turniejem, żeby ich zespolić. Ale to, co było widać na tym Turnieju to ogromne serce do walki. Najfajniejsze jest to, że te dzieci po szkole same idą na orlika i kopią tę piłkę. To jest coś, co zanikło w ostatnich latach. A tu widzimy, że one codzienne po szkole umawiają się na gierkę pod wieczór. Zapalamy im światło na orliku, a one grają. One to serce do gry same zbudowały. To jest rewelacyjne i niepowtarzalne – tak o swoich podopiecznych mówi opiekun Marcin Gręblicki dla serwisu weszlo.com.
O świetnym zachowaniu sportowym świadczą również dwie zielone kartki, które zobaczyli nasi zawodnicy za fair play. Jeden z naszych chłopaków zatrzymał grę, gdy zauważył, że zawodnik drużyny przeciwnej nie podnosi się z boiska. W drugiej sytuacji nasz podopieczny pomógł wstać przeciwnikowi po upadku – dodaje Marcin Zarzeczny, który również odpowiadał za drużynę SP Kliniska Wielkie.

Gratulujemy młodym ludziom, którzy zdołali dojść do wielkiego finału i byli o krok od wyjazdu do Warszawy. To ogromny sukces i dowód umiejętności trenerskich. Oby następne lata przyniosły kolejne efekty!

 

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.