Dzisiaj jest: 13 Lipca 2024 roku    |    Imieniny: Małgorzata, Ernest, Henryk
środa, 14 czerwca 2023 11:49

Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych nagrodzeni

17 laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych, absolwentów goleniowskich szkół podstawowych, otrzymało nagrody Burmistrza Gminy Goleniów.
W gronie wyróżnionych znaleźli się laureaci konkursów, którzy podjęli wyzwania konkursowe z kilku różnych, często odległych dyscyplin naukowych.

– Gratuluję Wam tak rozległych zainteresowań i dziękuję, za to, że reprezentujecie naszą gminę na szczeblu wojewódzkim i krajowym! – powiedziała Zastępczyni Burmistrza Anita Jurewicz do nagrodzonych – Nie rezygnujcie ze swoich marzeń! (...) Całe życie stoi przed Wami otworem – dodała.

Nagrodzeni zostali:

Weronika Kita - Szkoła Podstawowa nr 4
Mychajło Popianosz - Szkoła Podstawowa nr 4
Martyna Wieczorek - Zespół Szkół Prywatnych Szkolna 13
Marta Pędziwiatr - Zespół Szkół Prywatnych Szkolna 13
Dominika Mocarska - Zespół Szkół Prywatnych Szkolna 13
Jan Mackiewicz - Szkoła Podstawowa nr 5
Igor Janicki - Szkoła Podstawowa nr 5
Maja Berbeś - Szkoła Podstawowa nr 5
Patryk Gasiecki - Prywatna Szkoła Podstawowa "Cogito"
Igor Łukaszuk - Szkoła Podstawowa w Lubczynie
Igor Bizunowicz - Szkoła Podstawowa nr 2
Szymon Dąbrowski - Szkoła Podstawowa nr 2
Piotr Królikiewicz - Szkoła Podstawowa nr 2
Nina Nowicka - Szkoła Podstawowa nr 2
Vincent Bęben - Szkoła Podstawowa w Kliniskach
Anastazja Wieliczko - Szkoła Podstawowa nr 3
Listy gratulacyjne otrzymali również rodzice i nauczyciele:)

Gratulacje dla uczniów, ich rodziców i nauczycieli! Wszystkim życzymy kolejnych sukcesów oraz powodzenia w realizacji marzeń i planów!

 

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.