Dzisiaj jest: 11 Grudnia 2023 roku    |    Imieniny: Waldemar, Damazy
sobota, 18 listopada 2023 14:48

Dołącz do badania „Bioodpady komunalne posegregowane i poddawane recyklingowi u źródła w Polsce"

Masz przydomowy kompostownik? Włącz się do ekologicznej misji i pomóż nam działać na rzecz naszej gminy! Będą nagrody!

Gmina Goleniów została zaproszona do udziału w innowacyjnym badaniu, które może naprawdę odmienić nasze podejście do gospodarowania odpadami.

Czym jest to badanie?

Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) realizuje projekt „Bioodpady komunalne posegregowane i poddawane recyklingowi u źródła w Polsce". To przedsięwzięcie ma na celu wyznaczenie wskaźników kompostowania przydomowego, dzięki którym dowiemy się, ile i jakie bioodpady trafiają do naszych kompostowników.

Dlaczego to ważne dla naszej Gminy?
Ponieważ to nie tylko krok w stronę bardziej ekologicznego stylu życia i wkład w zwiększenie poziomu recyklingu, ale również szansa na UNIKNIĘCIE przez naszą gminę KONSEKWENCJI FINANSOWYCH wynikających z nieosiągnięcia wskaźników recyklingu!

Czego potrzebujemy od Was?
Szukamy 3 – 4 gospodarstw domowych, gotowych do zaangażowania się w to przedsięwzięcie! Jeśli segregujecie bioodpady i posiadacie przydomowy kompostownik, to właśnie Was potrzebujemy!

Jak możecie pomóc?
Wasze zadanie będzie polegało na comiesięcznym określeniu objętościowo (np.. ilość worków, pojemników o znanej pojemności) ilości i rodzajów bioodpadów przekazywanych do przydomowego kompostownika.

Co zyskacie?
Oprócz uczucia spełnienia i bycia eko;), wszyscy uczestnicy otrzymają WARTOŚCIOWE NAGRODY!

Jeśli czujecie, że to coś dla Was, lub macie pytania, piszcie na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  lub prześlijcie wiadomość przez naszego facebooka: https://www.facebook.com/gm.goleniow/

Minister właściwy ds. Klimatu i Środowiska powierzył Instytutowi Ochrony Środowiska-Państwowemu Instytutowi Badawczemu (IOŚ-PIB) realizację przedsięwzięcia „Bioodpady komunalne posegregowane i poddawane recyklingowi u źródła w Polsce" polegającego na wyznaczeniu wskaźników kompostowania przydomowego umożliwiających oszacowanie ilości bioodpadów poddawanych recyklingowi u źródła w poszczególnych gminach.

Podstawową przesłanką uzasadniającą realizację przedsięwzięcia z bezpośrednim udziałem gmin jest możliwość zaliczenia wszystkich wytwarzanych bioodpadów komunalnych poddawanych recyklingowi w gospodarstwach domowych "u źródła" do odpadów komunalnych poddanych ponownemu użyciu i recyklingowi w każdej gminie w Polsce. Wpłynie to na zwiększenie poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu wszystkich wytwarzanych odpadów komunalnych w danej gminie oraz co należy jednoznacznie podkreślić, pozwoli gminom na uniknięcie/ograniczenie ewentualnych konsekwencji finansowych z tytułu nieosiągania ww. poziomu.

Efektem współpracy będą ww. wskaźniki, które zostaną zaakceptowane przez odpowiednie organy weryfikujące/kontrolujące poziomy recyklingu uzyskane w gminie.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.