Dzisiaj jest: 11 Grudnia 2023 roku    |    Imieniny: Waldemar, Damazy
poniedziałek, 20 listopada 2023 16:17

Jesteś zainteresowany programem "Ciepłe Mieszkanie"? Wypełnij ankietę!

Burmistrz Gminy Goleniów zaprasza do wypełniania i składania ankiet mających na celu zebranie informacji o liczbie mieszkańców zainteresowanych programem „Ciepłe Mieszkanie".

Wypełnioną ankietę można dostarczyć:

 • osobiście w Urzędzie Gminy i Miasta Goleniów w Biurze Obsługi Interesanta
 • wysłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów
 • złożyć drogą elektroniczną na adres e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub przez ePuap.

Termin składania ankiety: do dnia 1 grudnia 2023 r.

Informujemy, że realizacja programu uzależniona będzie od zainteresowania potencjalnych beneficjentów oraz od przyznania gminie środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Ankieta dostępna jest w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie oraz do pobrania tutaj:

odtAnkieta-Cieple-mieszkanie.odt

 


 Ciepłe Mieszkanie 2023 to program, w ramach którego można dostać dofinansowanie do termomodernizacji mieszkania - na wymianę okien czy źródła ciepła.

Program „Ciepłe Mieszkanie" skierowany jest do:

 • osób fizycznych, które posiadają tytuł prawny do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, spełniające kryteria dochodowe określające w Programie,
 • wspólnot mieszkaniowych (w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali) obejmujące od 3 do 7 lokali mieszkalnych.

Dopłaty przeznaczone są na termomodernizację mieszkań w budynkach wielorodzinnych. Dofinansowanie z programu Ciepłe Mieszkanie można dostać m.in. na:

 • nowe źródło ciepła (pompa ciepła, kondensacyjny kocioł gazowy, kocioł na pellet),
 • podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła,
 • wykonanie instalacji c.o. i c.w.u.
 • wymianę okien i drzwi.ną,
 • wymianę okien i drzwi.

Więcej informacji na temat programu znajdziesz pod adresem:
https://czystepowietrze.gov.pl/program-cieple-mieszkanie-ii-nabor-dla-gmin-2023/

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
 3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
 4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.