Dzisiaj jest: 20 Kwietnia 2018 roku    |    Imieniny: Agnieszka, Teodor, Czesław

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Krępsko

Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Krępsku Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Krępsku

Dofinansowanie

W dniu 5 grudnia 2011 r. Gmina Goleniów uzyskała pozwolenie na użytkowanie nowo wybudowanej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Krępsku.

Dokumentację projektową opracowała Pracownia Projektowa arch. J. Dubicki z siedzibą przy os. St. Batorego 21/22 w Poznaniu za kwotę 58.560,00 zł łącznie z podatkiem VAT.

Wykonawcą robót była firma Zakład Budowlany „PORTAL” Bartosz Wojcieszczuk z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 32 w Szczecinie za kwotę 2.889.351,24 zł łącznie z podatkiem VAT.

Zakres robót obejmował:

  • budowę sali gimnastycznej - o powierzchni zabudowy 880,00 m2, powierzchni użytkowej 770 m2 - budynek parterowy murowany z cegły ceramicznej. W sali gimnastycznej znajduje się arena główna, która posiada boiska do gry w siatkówkę, koszykówkę i badmintona.
  • budynek wyposażony w instalację centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, elektryczną, alarmową, nagłośnienia,
  • wyposażenie - salę gimnastyczną wyposażono w sprzęt sportowy tj. piłki, bramki, kosze, drabinki gimnastyczne, skakanki, elektroniczną tablicę wyników oraz profesjonalny sprzęt nagłaśniający,
  • zagospodarowanie terenu - wykonano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z poliuretanu do gry w piłkę nożną i koszykówkę, boisko do piłki siatkowej, bieżnię o długości 74m i rozbieg do skoku w dal, wykonano nawierzchnie utwardzone (drogi, dojścia, place )około 1260 m2
  • instalacje zewnętrzne - wykonano trasy zewnętrznych instalacji deszczowej, wodociągowej i kanalizacji sanitarnej odprowadzanej do istniejącej oczyszczalni ścieków,


Nadzór nad inwestycją prowadził Zakład Usługowo Handlowy „KABET” z siedzibą przy ul. Wczasowej w miejscowości Czarna Łąka. Koszt nadzoru inwestorskiego wynosi 60.762,00 zł łącznie z podatkiem VAT. Nadzór nad robotami prowadzą:
- Krzysztof Olszewski - branża sanitarna
- Romuald Olobry - branża elektryczna
- Radosław Żarkiewicz - branża konstrukcyjno - budowlana

Termin rozpoczęcia inwestycji: 10 września 2010 roku.

Termin zakończenia inwestycji: 07 listopada 2011 roku.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 313 „Odnowa i rozwój wsi”, objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kwocie 500 000 zł.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl