Dzisiaj jest: 31 Października 2020 roku    |    Imieniny: Łukasza, Urbana, Augusta

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

telefony epuap

Remont świetlicy wiejskiej w Danowie oraz I etap remontu zabytkowego kościoła w Borzysławcu

Świetlica wiejska w Danowie Świetlica wiejska w Danowie

Dofinansowanie

W roku 2011 Gmina Goleniów zrealizowała zadanie inwestycyjne p.n. „Remont świetlicy wiejskiej w Danowie oraz I etap remontu zabytkowego kościoła w Borzysławcu, Gmina Goleniów”, które jest współfinansowane w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 - 2013.

Wykonawcą dokumentacji budowlanej i wykonawczej:

a) na renowację budynku kościoła w miejscowości Borzysławiec była firma: Projektowanie i Konserwacja Zabytków „GOTYK” z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 28-31 w miejscowości Szczecin,

b) na remont budynku świetlicy wiejskiej w Danowie była firma: Biuro Projektowe Łukasz Matławski z siedzibą przy ul. Konstytucji 3-go Maja 57 A/1 w miejscowości Goleniów.

Wykonawcą robót była firma Zakład Remontowo Budowlany Budownictwa Ogólnego z siedzibą przy ul. Ogrodowej 7 w miejscowości Maszewo reprezentowana przez Zdzisława Woźnicę.

Koszt inwestycji wyniósł około 337.000,00 złotych łącznie z podatkiem VAT i obejmował:

a) opracowanie dokumentacji projektowej,
b) wykonawstwo obejmujące:
 - dla remontu świetlicy wiejskiej w miejscowości Danowo: ocieplenie dachu wraz z pokryciem, demontaż starej i montaż nowej instalacji odgromowej, roboty rozbiórkowe, roboty murowe i betonowe, uzupełnienie tynków po zamurowaniach, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowa zejścia do piwnicy, docieplenie fundamentów, elewacja,
- dla I etapu remontu zabytkowego kościoła w Borzyslawcu: czyszczenie chemiczne elewacji, dezynfekcja chemiczna ścian, wykucie spoin, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, wykonanie opaski żwirowej oraz spoinowanie obiektu zaprawą trasowo-wapienną
c) nadzór inwestorski,
d) nadzór konserwatorski.

Nadzór nad inwestycją prowadziły:

a) nadzór konserwatorski – firma „GOTYK” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 28-31 w Szczecinie,
b) nadzór inwestorski – Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 119 w Stargardzie Szczecińskim.

Termin rozpoczęcia inwestycji: 11 marca 2011 roku.

Termin zakończenia inwestycji: 15 lipca 2011 roku.

Dokumentacja fotgraficzna inwestycji w Danowie.

Dokumentacja fotograficzna inwestycji w Borzysławcu.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.