Dzisiaj jest: 21 Października 2018 roku    |    Imieniny: Urszuli, Celiny, Hilarego

Oferty sprzedaży nieruchomości na terenie miasta Goleniów

 

Działka nr 200/3, ul. Łąkowa

oferta lakowa miniObręb: 5 miasta Goleniów

KW nr 49604

Powierzchnia: 951 m2

Cena wywoławcza: 94.420 zł

 

Działka nr 10/3, ul. Starzyńskiego - DZIAŁKA SPRZEDANA

 

Działka nr 18/26, ul. Starzyńskiego - DZIAŁKA SPRZEDANA

 

Działka nr 46/6, ul. Chrobrego

oferta chrobrego 46 6 miniObręb nr: 11 miasta Goleniów

KW nr SZ1O/00044835/1

Powierzchnia: 1.313 m2

Cena wywoławcza: 101.840 zł

 

 

Działka nr 47/2, ul. Chrobrego

oferta chrobrego 47 2 miniObręb nr: 11 miasta Goleniów

KW nr SZ1O/00044835/1

Powierzchnia: 1.060 m2

Cena wywoławcza: 79.680 zł

 

 

Działka nr 47/6, ul. Chrobrego

oferta chrobrego 47 6 miniObręb nr: 11 miasta Goleniów

KW nr SZ1O/00044835/1

Powierzchnia: 954 m2

Cena wywoławcza: 72.280 zł

 

 

Działka nr 47/7, ul. Chrobrego

oferta chrobrego 47 7 miniObręb nr: 11 miasta Goleniów

KW nr SZ1O/00044835/1

Powierzchnia: 1.171 m2

Cena wywoławcza: 88.590 zł

 

 

Działka nr 47/8, ul. Chrobrego

oferta chrobrego 47 8 miniObręb nr: 11 miasta Goleniów

KW nr SZ1O/00044835/1

Powierzchnia: 1.080 m2

Cena wywoławcza: 80.520 zł

 

 

Działka nr 47/9, ul. Chrobrego

oferta chrobrego 47 9 miniObręb nr: 11 miasta Goleniów

KW nr SZ1O/00044835/1

Powierzchnia: 1.992 m2

Cena wywoławcza: 146.930 zł

 

 

Działka nr 139/59, ul. Rybacka, os. Zielone Wzgórza - DZIAŁKA SPRZEDANA

 

Działka nr 139/60, ul. Rybacka, os. Zielone Wzgórza - DZIAŁKA SPRZEDANA


 

Działka nr 139/88, ul. Botaniczna, os. Zielone Wzgórza - DZIAŁKA SPRZEDANA

 

 

Działka nr 193, ul. Maszewska - Tartaczna

oferta maszewska tartaczna 193 miniObręb nr: 9 miasta Goleniów

KW brak

Powierzchnia: 4.869 m2

Cena wywoławcza: 381.460 zł

 

 

Działki nr: 50/1, 50/2, 68/7, 68/8, ul. Maszewska - Zakładowa - DZIAŁKI SPRZEDANE

  

Działki nr: 50/3, 50/4, 68/5, 68/6, ul. Maszewska - Zakładowa - DZIAŁKI SPRZEDANE

  

Działka nr: 6/1, ul. Stargardzka-Boczna-Wytwórcza - DZIAŁKA SPRZEDANA

 

Działka nr: 6/3, ul. Stargardzka-Boczna-Wytwórcza - DZIAŁKA SPRZEDANA

 

Działka nr: 14, ul. Maszewska

oferta stargardzka boczna 6 3 miniObręb nr: 9 miasta Goleniów

Powierzchnia: 5.800 m2

Cena wywoławcza: 428.000 zł

 

 

 

Działka nr: 741/3, ul. Stargardzka

Obręb nr: 11 miasta Goleniów

KW SZ1O/00033257/5

Powierzchnia: 1.233 m2

Cena wywoławcza: 135.200 zł

 

Działka nr: 418/2 i 418/5, ul. Kochanowskiego - DZIAŁKI SPRZEDANE

 

 

Działka nr: 139/9, os. Zielone Wzgórze

oferta os zielone wzgorzeObręb nr: 4 miasta Goleniów

KW nr SZ1O/00013827/6

Powierzchnia: 982 m2

Cena wywoławcza: 57.350 zł

 

 

 

Działka nr: 139/10, os. Zielone Wzgórze

oferta os zielone wzgorzeObręb nr: 4 miasta Goleniów

KW nr SZ1O/00013827/6

Powierzchnia: 881 m2

Cena wywoławcza: 50.570 zł

 

 

 

Działka nr: 139/22, os. Zielone Wzgórze

oferta os zielone wzgorzeObręb nr: 4 miasta Goleniów

KW nr SZ1O/00013827/6

Powierzchnia: 1.330 m2

Cena wywoławcza: 72.480 zł

 

 

 

Działka nr: 139/23, os. Zielone Wzgórze

oferta os zielone wzgorzeObręb nr: 4 miasta Goleniów

KW nr SZ1O/00013827/6

Powierzchnia: 1.001 m2

Cena wywoławcza: 54.940 zł

 

 

 

Działka nr: 139/29, os. Zielone Wzgórze

oferta os zielone wzgorzeObręb nr: 4 miasta Goleniów

KW nr SZ1O/00013827/6

Powierzchnia: 978 m2

Cena wywoławcza: 55.770 zł

 

 

 

Działka nr: 139/31, os. Zielone Wzgórze

oferta os zielone wzgorzeObręb nr: 4 miasta Goleniów

KW nr SZ1O/00013827/6

Powierzchnia: 849 m2

Cena wywoławcza: 48.970 zł

 

 

 

Działka nr: 139/32, os. Zielone Wzgórze

oferta os zielone wzgorzeObręb nr: 4 miasta Goleniów

KW nr SZ1O/00013827/6

Powierzchnia: 1.122 m2

Cena wywoławcza: 61.740 zł

 

 

 

Działka nr: 139/34, os. Zielone Wzgórze

oferta os zielone wzgorzeObręb nr: 4 miasta Goleniów

KW nr SZ1O/00013827/6

Powierzchnia: 948 m2

Cena wywoławcza: 54.460 zł

 

 

 

Działka nr: 139/35, os. Zielone Wzgórze

oferta os zielone wzgorzeObręb nr: 4 miasta Goleniów

KW nr SZ1O/00013827/6

Powierzchnia: 995 m2

Cena wywoławcza: 57.060 zł

 

 

 

Działka nr: 139/36, os. Zielone Wzgórze

oferta os zielone wzgorzeObręb nr: 4 miasta Goleniów

KW nr SZ1O/00013827/6

Powierzchnia: 1.081 m2

Cena wywoławcza: 60.710 zł

 

 

 

Działka nr: 139/37, os. Zielone Wzgórze

oferta os zielone wzgorzeObręb nr: 4 miasta Goleniów

KW nr SZ1O/00013827/6

Powierzchnia: 927 m2

Cena wywoławcza: 54.220 zł

 

 

 

Działka nr: 139/39, os. Zielone Wzgórze

oferta os zielone wzgorzeObręb nr: 4 miasta Goleniów

KW nr SZ1O/00013827/6

Powierzchnia: 872 m2

Cena wywoławcza: 50.080 zł

 

 

 

Działka nr: 139/41, os. Zielone Wzgórze

oferta os zielone wzgorzeObręb nr: 4 miasta Goleniów

KW nr SZ1O/00013827/6

Powierzchnia: 1161 m2

Cena wywoławcza: 63.770 zł

 

 

 

Działka nr: 139/42, os. Zielone Wzgórze

oferta os zielone wzgorzeObręb nr: 4 miasta Goleniów

KW nr SZ1O/00013827/6

Powierzchnia: 1.418 m2

Cena wywoławcza: 77.840 zł

 

 

 

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.