Dzisiaj jest: 28 Stycznia 2021 roku    |    Imieniny: Walery, Radomir, Karol

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

telefony epuap

telefony covid 2020 12 21

czwartek, 26 czerwca 2014 09:29

Krześlaki z rozwianą grzywą

 

O tym, że uczniowie Szkoły Podstawowej w Komarowie uczestniczyli w Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Szkolnych w Tuluzie (Francja), informowaliśmy na początku czerwca. Wczoraj (25 czerwca 2014r) napisany specjalnie dla nich przez Joannę Kulmową spektakl „Krześlaki z rozwianą grzywą” zaprezentowali swoim rodzicom i zaproszonym gościom.

„Krześlaki” to kilkanaście etiud teatralnych pokazujących bogatą wyobraźnię dzieci, które za sprawą zwykłych domowych przedmiotów potrafią się przenieść w świat fantazji i przeżyć wspaniałą przygodę. Tytułowe „krześlaki” to nic innego jak krzesełka, na których można galopować jak na rumakach, stół może przeobrazić się w słonia, a odkurzacz służyć do przeganiania chmur.

Praca nad spektaklem trwała od października 2013 roku, ale efekt jest znakomity. Dzieci nie tylko nauczyły się tekstów w języku francuskim, bo taki był warunek udziału w festiwalu w Tuluzie, ale przede wszystkim świetnie wczuły się w swoje role, znakomicie się przy tym bawiąc (jak np. w scenie bitwy na poduszki – aż pióra leciały). Publiczność była zachwycona i małych artystów nagrodziła owacją na stojąco. Duże brawa i dla dzieci, i dla osób, które je do występu przygotowały, a są to: Katarzyna Jóźwiak, Justyna Utecht, Anna Marzec oraz aktorzy Teatru Współczesnego Anna Januszewska i Grzegorz Młudzik.

Przed „Krześlakami” z krótką inscenizacją wystąpił szkolny teatr ekologiczny, a maluchy z „zerówki” zaśpiewały piosenkę. Spotkanie było ponadto okazją do złożenia przez panią dyrektor Justynę Utecht podziękowań rodzicom i osobom, które wspierają szkołę w jej działaniach.

A „Krześlaki” - nawet w wersji francuskiej – powinny być pokazane szerszej dziecięcej publiczności. Polecamy!

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.