Dzisiaj jest: 28 Stycznia 2021 roku    |    Imieniny: Walery, Radomir, Karol

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

telefony epuap

telefony covid 2020 12 21

poniedziałek, 01 września 2014 10:25

Rok szkolny rozpoczęty

1 września 2014 roku we wszystkich typach szkół odbyły się uroczyste apele rozpoczynające rok szkolny 2014/2015. Tak też było w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Goleniów, w których naukę już od jutra podejmie blisko 3100 uczniów.

Po raz pierwszy w szkolnych ławkach zasiądzie 542 uczniów – dzieci urodzonych 2007 roku oraz w pierwszej połowie 2008 roku. I właśnie najmłodsi uczniowie, dla których dopiero rozpoczyna się przygoda z nauką, podejmowani byli we wszystkich szkołach w sposób szczególny. W Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w 6. klasach pierwszych będzie 132 uczniów; będą też 2 oddziały przedszkolne – dla dzieci pięcio- i sześcioletnich. Łącznie w tej szkole w klasach I – VI uczyć się będzie 601 dzieci. W Gimnazjum nr 2 w 17 oddziałach naukę podejmie 445 uczniów. 165 spośród nich to pierwszoklasiści, dla których to kolejny etap edukacji i trochę czasu upłynie nim poznają nową szkołę, nauczycieli i ich wymagania oraz zdobędą nowych przyjaciół.

Niezależnie od tego, czy dopiero startują do długodystansowego biegu edukacyjnego, czy powoli zbliżają się do mety, wszystkim  uczniom, dla których zadźwięczał dzisiaj pierwszy dzwonek, życzymy, aby znajdowali przyjemność w zdobywaniu nowych umiejętności i poszerzaniu swojej wiedzy o otaczającym ich świecie – tym bliskim i tym dalekim. No i oczywiście – jak najlepszych ocen. A nauczycielom, by trudna praca dała im wiele satysfakcji i poczucie dobrze wypełnionego obowiązku.

I przed uczniami, i przed nauczycielami 10 miesięcy wytężonej pracy. Z małymi przerwami – najbliższa (zimowa przerwa świąteczna) już za niespełna 4 miesiące, a niespełna 3 tygodnie później – ferie zimowe. Zajęcia dydaktyczne zakończą się 26 czerwca 2015 r., a potem znowu wakacje.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.