Dzisiaj jest: 23 Lutego 2020 roku    |    Imieniny: Romana, Izabela, Damian
poniedziałek, 18 maja 2015 10:00

„Dwójka” z nowym sztandarem

Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w ostatni piątek uroczyście zakończyła obchody 65. rocznicy swojego istnienia. Z tej okazji szkoła otrzymała nowy sztandar.

W uroczystości wzięły udział dwa poczty sztandarowe. Jeden z nich po raz ostatni prezentował stary sztandar szkoły, nadany jej w roku 1975. Drugi poczet wniósł nowy sztandar, ufundowany przez Gminę Goleniów, Radę Rodziców przy SP nr 2, państwo Arlenę i Sebastiana Szychulskich oraz państwo Katarzynę i Johannesa Van Ansem. Nowy sztandar został zaprezentowany uczestnikom uroczystości, omówiono jego symbolikę, poświęcono, po czym nastąpiło symboliczne skrzyżowanie obu sztandarów – oficjalny moment zastąpienia starego sztandaru nowym. W drzewce sztandaru fundatorzy (burmistrz Robert Krupowicz, przewodnicząca Rady Rodziców Izabela Piotrowska oraz państwo Szychulcy i Van Ansen wbili pamiątkowe gwoździe. Dyrektor szkoły, Krystyna Bielecka-Zagórna przejęła sztandar, po czym wręczyła go reprezentantom szkolnej społeczności. Kilkoro uczniów złożyło ślubowanie na sztandar.
Na uroczystości obecni byli przedstawiciele władz gminy, byli i obecni pracownicy szkoły, absolwenci i uczniowie „dwójki” i grupa rodziców, z których część także w niej się kształcili. Dla uczestników uroczystości zamykającej rocznicowe obchody w szkole przygotowano wystawę prezentującą jej historię i osiągnięcia uczniów i nauczycieli.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.