Dzisiaj jest: 29 Marca 2020 roku    |    Imieniny: Wiktoryna, Cyryl, Eustachy
czwartek, 24 listopada 2016 08:16

Za mało dzieci na pięć podstawówek

W przyszłym roku prawdopodobnie zostanie utworzona jeszcze jedna szkoła podstawowa, która będzie działać w budynku, gdzie dziś mieści się Gimnazjum nr 2. Dlaczego tylko jedna podstawówka i dlaczego w budynku przy ul. Norwida, a nie przy ul. Kilińskiego?

Sprawa lokalizacji jest prosta. Przy obecnym G2 od kilku dni mamy nową halę sportową, w pobliżu jest miejski stadion, szkoła ma więc bardzo dobre zaplecze sportowe. Sam budynek jest względnie nowy i w dobrym stanie technicznym. Jest to więc lepsza lokalizacja, niż obecne G1.

Dlaczego planowane jest uruchomienie tylko jednej szkoły podstawowej? To rezultat analizy demografii Goleniowa. Przez ostatnie 15 lat rodziło się średnio 248 dzieci mieszkających potem na terenie miasta. Przyjmując średnią liczbę uczniów w klasie na poziomie 23 uczniów pozwala to na utworzenie 11-12 klas we wszystkich szkołach na terenie miasta. Dwie klasy tworzy Szkoła Podstawowa nr 8, jedną klasę Szkoła Podstawowa „Promyczek”. Gminnym szkołom (SP2, SP3, SP4 i przyszła SP1) pozostanie uczniów na utworzenie łącznie 8-9 klas. I teraz rachunek jest prosty: jeśli tę liczbę klas podzielić między 4 szkoły, to będą one miały po 2-3 klasy na każdym poziomie wiekowym. Gdyby szkół było 5, średnia liczba klas byłaby mniejsza od 2; oznacza to, że byłyby szkoły, w których byłaby tylko jedna klasa na danym poziomie wiekowym. To zbyt mało, a taka sytuacja powodowałaby niestabilność rynku oświatowego. Logiczna jest więc decyzja o utworzeniu tylko jednej dodatkowej szkoły podstawowej, która mieścić się będzie w budynku po G2.

Należy podkreślić, że umieszczenie nowej SP1 w budynku przy ul. Norwida oznacza przekształcenie gimnazjum w szkołę podstawową, ale nie oznacza automatycznego przejścia tam do pracy nauczycieli z Gimnazjum nr 2. Szkoła Podstawowa nr 1 będzie tworzona od podstaw, jako odrębny byt. Kadrę SP1 będzie zatrudniał dyrektor szkoły podstawowej.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.