Dzisiaj jest: 7 Lipca 2020 roku    |    Imieniny: Cyryl, Metody, Estera

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

czwartek, 24 listopada 2016 09:41

Gimnazja nie znikną z dnia na dzień

Część rodziców obecnych gimnazjalistów obawia się, że po wprowadzeniu „reformy oświatowej” gimnazja znikną któregoś dnia, a ich uczniowie wrócą do szkół podstawowych. Obawy są nieuzasadnione, bowiem proces wygaszania gimnazjów będzie trwał trzy lata.

Generalnym założeniem przyjętym przez burmistrza Roberta Krupowicza jest umożliwienie nauki wszystkim uczniom tam, gdzie uczą się obecnie. Jeśli chodzą np. do Szkoły Podstawowej nr 2, to tam będą mogli chodzić nadal. Obecni gimnazjaliści będą mogli ukończyć swoje szkoły, nie będzie żadnego przymusowego przerzucania uczniów z placówki do placówki po wprowadzeniu „reformy oświatowej”.

Jeśli zmiany w oświacie wejdą w życie w zapowiadanym przez rząd kształcie, to w tym roku dokonano ostatniego naboru do pierwszych klas gimnazjalnych i obecni pierwszacy dokończą naukę w gimnazjach. W przyszłym roku szkolnym gimnazja będą miały wyłącznie drugie i trzecie klasy, w roku szkolnym 2018/2019 już wyłącznie klasy trzecie. W czerwcu 2019 ostatni gimnazjaliści ukończą szkołę i wtedy wszystkie gimnazja przestaną istnieć.
Równolegle od przyszłego roku szkolnego powinien rozpocząć się proces wydłużania nauki w szkołach podstawowych. Dzisiejsi szóstoklasiści nie pójdą już do gimnazjów, lecz zdadzą do klasy siódmej, potem do ósmej i w roku 2019 ukończą ośmioklasową szkołę podstawową. Równolegle istnieć więc będą i zreformowane szkoły podstawowe, i wygaszane na mocy decyzji obecnego rządu gimnazja. Taka sytuacja potrwa do wakacji w roku 2019. Potem zostaną już tylko ośmioklasowe podstawówki.

Podkreślamy, że zmiany w systemie oświaty wciąż są projektem i zapowiedzią rządu, a nie obowiązującym prawem. Przedstawiony wyżej scenariusz będzie zrealizowany, o ile zapowiedzi staną się faktem prawnym.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.