Dzisiaj jest: 4 Sierpnia 2020 roku    |    Imieniny: Dominika, Jan, Protazy

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

wtorek, 20 grudnia 2016 11:01

Jakie szkoły po reformie?

Do wszystkich radnych Rady Miejskiej w Goleniowie trafiła już informacja Burmistrza Gminy Goleniów na temat przygotowań do wprowadzenia reformy oświatowej w Goleniowie. pdfDokument (jego ostateczną wersję roboczą) prezentujemy w załączniku.

W obszernym piśmie skierowanym do radnych przedstawiono obecny stan prawny, dane liczbowe na temat sytuacji demograficznej gminy, proponowany przez Burmistrza system gminnej oświaty wraz z uzasadnieniem wskazań, a także bardzo cenną dla nauczycieli informację o ich perspektywach pracy w okresie wprowadzania reformy oraz po jej wdrożeniu.
Proponowane rozwiązania zakładają, że wszystkie dziś działające gminne szkoły podstawowe będą funkcjonować jako szkoły ośmioklasowe. Zgodnie z założeniami reformy, gimnazja zostaną wygaszone: gimnazja w Mostach i Kliniskach zostaną włączone w struktury tamtejszych szkół podstawowych, Gimnazjum nr 2 w Goleniowie zostanie przekształcone w nową szkołę podstawową, zaś Gimnazjum nr 1 – wygaszone.
Z symulacji przeprowadzonych w oparciu o dostępne dane liczbowe wynika, że skutkiem reformy nie będzie brak pracy dla nauczycieli wygaszanych gimnazjów. Znajdzie się dla nich miejsce w zreformowanych szkołach podstawowych, a bardzo prawdopodobne są nawet braki kadrowe i konieczność zatrudnienia dodatkowych nauczycieli.
O kształcie gminnej oświaty zdecyduje Rada Miejska w Goleniowie w pierwszym kwartale przyszłego roku. Reforma prawdopodobnie będzie wprowadzana od września 2017.

pdfPobierz załącznik: odpowiedź na interpelację w sprawie przygotowania do wprowadzenia reformy oświatowej w Gminie Goleniów

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.