Dzisiaj jest: 24 Września 2018 roku    |    Imieniny: Dora, Gerard, Teodor
wtorek, 13 czerwca 2017 12:27

Podziękowania dla najlepszych

29 zdolnych uczniów z goleniowskich szkół zostało zaproszonych przez Burmistrza Gminy Goleniów na uroczystość, na której podziękowano im za wyniki w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty. Rodzice zaproszonych uczniów otrzymali listy gratulacyjne, a laureaci i finaliści konkursów kopertę z miłą zawartością.

Uroczystość odbyła się w poniedziałek w auli Gimnazjum nr 1 w Goleniowie. Zaproszono również nauczycieli, których praca miała duży wpływ na sukcesy ich uczniów. Podziękowano również dyrektorom szkół, których uczniowie osiągnęli sukcesy w kończącym się roku szkolnym. Nagrody otrzymali nie tylko uczniowie szkół prowadzonych przez Gminę Goleniów, ale też uczniowie goleniowskich szkół prywatnych.

Na liście wyróżniających się uczniów znaleźli się:

Szkoła Podstawowa nr 4 w Goleniowie:
1. Julia Fiedler, finalistka Konkursu Języka Polskiego
2. Mikołaj Gawroniak, finalista Konkursu Języka Angielskiego
3. Patrycja Lis, finalistka Konkursu Języka Angielskiego

Szkoła Podstawowa nr 8 w Goleniowie:
1. Kacper Pędziwiatr, laureat Konkursu Matematycznego, finalista Konkursu z Języka Polskiego

Zespół Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich, gimnazjum:
1. Jan Borowski, laureat Konkursu Fizycznego, laureat Konkursu Wiedzy o Społeczeństwie, finalista Konkursu Matematycznego, finalista Konkursu Chemicznego
2. Adam Korniejczuk, finalista Konkursu Matematycznego, finalista Konkursu Fizycznego, finalista Konkursu Historycznego
3. Wiktoria Pawlak, finalistka Konkursu Wiedzy o Społeczeństwie
4. Zofia Wardacka, finalistka Konkursu Polonistycznego
5. Filip Rusek, finalista Konkursu Języka Angielskiego
6. Łukasz Leszczyński, finalista Konkursu Geograficznego

Zespół Szkół Publicznych w Mostach, szkoła podstawowa
1. Dominika Dziadowiec, finalistka Konkursu Języka Polskiego, finalistka Konkursu Języka Angielskiego

Gimnazjum nr 4
1. Wojciech Antoniak, finalista Konkursu Chemicznego
2. Marcelina Jagiełło, finalista Konkursu Geograficznego
3. Konrad Bartoszewicz, finalista Konkursu Geograficznego, finalista Konkursu Wiedzy o Społeczeństwie
4. Dominika Hajduk, finalista Konkursu Wiedzy o Społeczeństwie
5. Aleksandra Lewandowska, finalista Konkursu Języka Angielskiego

Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Noblistów Polskich w Goleniowie
1. Michał Markiewicz, finalista Konkursu Historycznego

Gimnazjum Nr 2 w Goleniowie
1. Hubert Pawlusiński, laureat Konkursu Matematycznego, laureat Konkursu Fizycznego, laureat Konkursu Historycznego
2. Natalia Stróżyńska, laureatka Konkursu Chemicznego, laureatka Konkursu Biologicznego, finalistka z Konkursu Matematycznego, laureatka Konkursu Fizycznego
3. Marta Włodarczyk, laureatka Konkursu Chemicznego
4. Hanna Domańska, finalistka Konkursu Biologicznego
5. Przemysław Prusik, finalista Konkursu Geograficznego
6. Maciej Jabłoński, laureat Konkursu Fizycznego
7. Kinga Biegańska, laureatka Konkursu Fizycznego
8. Mateusz Kowalski, laureat Konkursu Fizycznego
9. Michał Turek, finalista Konkursu Wiedzy o Społeczeństwie
10. Zuzanna Geblewicz, finalistka Konkursu Geograficznego
11. Mateusz Brychcy, finalista Konkursu Wiedzy o Społeczeństwie
12. Klaudia Samborska, finalistka Konkursu Języka Niemieckiego

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.