Dzisiaj jest: 14 Lipca 2020 roku    |    Imieniny: Stella, Bonawentura, Marcelin

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

poniedziałek, 19 czerwca 2017 10:55

Terminy zakończenia roku szkolnego

W tym tygodniu odbywają się ostatnie zajęcia w szkołach i przedszkolach. Od przyszłego tygodnia wakacje, a wcześniej – zakończenie roku szkolnego. Podajemy godziny zakończenia roku szkolnego w gminnych placówkach oświatowych.

Przedszkole Publiczne nr 2 zakończy rok pracy w środę 21 czerwca o godz. 10.00, uroczystość odbędzie się w Goleniowskim Domu Kultury.
W Szkole Podstawowej nr 2 zakończenie w „zerówce” grupa B odbędzie się w czwartek 22 czerwca o godz. 12.00, zaś o godz. 16.00 zakończenie pracy „zerówki” grupa A. Uczniowie klas 1-3 będą mieć zakończenie roku szkolnego w piątek 23 czerwca o godz. 9.00, zaś godzinę później zakończą rok szkolny uczniowie klas 4-6.
Szkoła Podstawowa nr 3: zakończenie roku dla wszystkich uczniów w piątek o godz. 11.00.
Szkoła Podstawowa nr 4: zakończenie roku klas 1-3 odbędzie się w czwartek 22 czerwca o godz. 17.00, zaś klas 4-6 w piątek 23 czerwca o godz. 9.00.
Szkoła Podstawowa w Krępsku – zakończenie roku w piątek 23 czerwca o godz. 9.00.
Szkoła Podstawowa w Komarowie – piątek 23 czerwca godz. 9.00.
Szkoła Podstawowa w Lubczynie – piątek 23 czerwca godz. 9.00.
Zespół Szkół Publicznych w Białuniu: zakończenie pracy oddziałów przedszkolnych w czwartek 22 czerwca o godz. 16.00, zaś zakończenie roku w szkole podstawowej – piątek 23 czerwca godz. 8.30.
Zespół Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich – klasy 1-3 w czwartek 22 czerwca o godz. 17.00, zaś uczniowie klas 4-6 w piątek 23 czerwca o godz. 11.00, zaś gimnazjum swoją uroczystość będzie mieć zakończenie pracy w piątek 23 czerwca o godz. 9.00.
Zespół Szkół Publicznych w Mostach – zakończenie roku w piątek 23 czerwca o godz. 10.00.
Oba goleniowskie gimnazja, nr 1 i 2, będą mieć swoje uroczystości w tych samych godzinach. W czwartek 22 czerwca o godz. 17.00 zakończą rok uczniowie klas 3., a w piątek o godz. 9.00 uczniowie klas 1 i 2.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.