Dzisiaj jest: 14 Lipca 2020 roku    |    Imieniny: Stella, Bonawentura, Marcelin

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

czwartek, 22 czerwca 2017 08:50

Wyniki egzaminów gimnazjalnych

Znane są wyniki tegorocznych egzaminów gimnazjalnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Goleniów: Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2, Zespole Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich i Zespole Szkół Publicznych w Mostach.

Dane przekazali dyrektorzy szkół, w Wydziale Edukacji Kultury i Sportu w Goleniowie zestawiono je w tabelę. Dla porównania podane zostały również średnie wyniki dla kraju, dla okręgu egzaminacyjnego (województwa; zachodniopomorskie, wielkopolskie i lubuskie), dla powiatu oraz średni wynik szkół w Gminie Goleniów. Liczby zostały zaokrąglone do całości na ogólnych zasadach. Kolorem zielonym oznaczono wyniki szkół przekraczające średnią krajową.

 

    KRAJ OKRĘG WOJEW. POWIAT GMINA G1 G2 ZSP KL ZSP M
1 historia i wos 59% 57% 57% 54% 57% 44% 59% 64% 53%
2 j. polski 69% 67% 67% 63% 65% 48% 67% 75% 74%
3 przedmioty przyrodnicze 52% 51% 51% 48% 51% 39% 55% 58% 45%
4 matematyka 47% 45% 45% 41% 45% 27% 51% 46% 37%
5 j. angielski podstawa 67% 66% 65% 64% 69% 52% 71% 63% 62%
6 j. angielski rozszerzenie 49% 49% 50% 46% 48% 26% 51% 47%  
7 j. niemiecki podstawa 54% 54% 57% 49% 44% 39% 46% 88% 46%
8 j. niemiecki rozszerzenie 41% 37% 35% 28% 30% 12% 48%    

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.